Po koncu pandemije povečanje evropskih sredstev za kulturo

Minister za kulturo Vasko Simoniti je sodeloval na neformalni videokonferenci ministrov EU, pristojnih za kulturo in avdiovizualni sektor. Na konferenci se je nemška ministrica za kulturo Monika Grütters zavzela za močno in združevalno EU, pri čemer naj kultura in mediji odigrajo pomembno vlogo, in izpostavila povečanje sredstev za kulturo.

Minister za kulturo včeraj sodeloval na neformalni videokonferenci ministrov Evropske unije, pristojnih za kulturo in avdiovizualni sektor, v okviru katere so pod naslovom “Priprave na prihodnost” razpravljali o okrevanju kulturnega in medijskega sektorja po pandemiji covida-19.

Nemški ministrici Grütters se je dr. Simoniti zahvalil za prizadevanja in napredek, predvsem pri sprejemanju programa Ustvarjalna Evropa. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo tudi iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki ga je označil za enega najodličnejših finančnih pomoči kulturi, moč pridobiti sredstva za trajnostni razvoj različnih kulturnih sektorjev in tudi za dostopnost kulturnih vsebin. K temu je dodal, da žal še ni videti konca težav in, da je prav zato še toliko bolj pomembno podpreti digitalne rešitve za boljši pretok in dostopnost raznolikih kulturnih vsebin. Minister je predstavil tudi trenutno stanje in način izbire Evropske prestolnice kulture 2025.

Ministri, vključno z ministrom dr. Simonitijem, so pozdravili odločnejšo finančno podporo s strani različnih EU mehanizmov, pri čemer so poudarili potrebo po preglednosti in boljši informiranosti o različnih virih, ki so na voljo kulturi in medijem. Podprli so ustanovitev spletnega portala, kjer bodo zbrane informacije o vseh razpoložljivih vrstah pomoči za kulturo. Menili so tudi, da bi bilo potrebno izboljšati tudi pravni okvir, na primer na področju omejitve potovanj tako, da bi bilo ustvarjalcem in novinarjem lažje potovati. Strinjali so se tudi, da je epidemija sicer že prinesla dostopnost in razvoj spletne distribucije kulturnih vsebin, ki jih je potrebno nadalje razvijati oz. izkoristiti za spremembo poslovnih modelov. 

Nemška ministrica za kulturo Monika Grütters se je zavzela za močno in združevalno EU, pri čemer naj kultura in mediji odigrajo pomembno vlogo in pri tem izpostavila izdatno povečanje sredstev za kulturo tako v programu Ustvarjalna Evropa kot Obzorje Evropa. 

Na konferenci so sodelovali tudi komisarji Margaritis Schinas, Mariya Gabriel, Thierry Breton in Verá Jourova. Vsi so poudarili pomen kulture za razvoj demokracije in okrevanje ter novi zagon EU po koncu pandemije ter izdatna sredstva, ki so za ta namen predvidena v različnih programih in mehanizmih na EU ravni. Pri prestrukturiranju poslovnih modelov računajo tudi na prilagoditve nacionalnih investicij in podpor kulturnih in kreativnih sektorjev.

Besedilo: MK