Tradicionalni slovenski zajtrk: Optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj

Tradicionalni slovenski zajtrk

Prehrano šolskih otrok ureja Zakon o šolski prehrani, ki je bil sprejet 2012, v povezavi z leta 2010 sprejetim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V okviru tega zakona so osnovne šole v dneh, ko poteka pouk, dolžne organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo.

Dan slovenske hrane, 3. petek v mesecu novembru, je ideja, katere namen je otroke, mladino in širšo javnost obveščati o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje ter o pravilnem ravnanju z odpadki. Tudi o pomenu zdravega načina življenja (vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi) spregovorijo učenci in učenke vrtcev ter osnovnih šol po Sloveniji.

18. novembra 2011 je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič zasijal na krožnikih naših osnovnošolcev, in sicer s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom. Ni odveč poudariti izvora živil, ki so vsa domača. 2011. leta je bilo na vrtce in osnovne šole za zajtrk dostavljenih več kot 19.000 kg kruha, 2.600 kg masla, 53.600 litrov mleka, 3.220 kg medu in 32.000 kg jabolk. V projekt je bilo vključenih 268.074 otrok, vzgojiteljev in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah na 1535 lokacijah, in sicer na 828 osnovnih šolah in 707 vrtcih.

Da projekt ne bi zaživel, ni bilo dvoma, kar dokazujejo številke analiz Tradicionalnega slovenskega zajtrka v letih 2011–2017

Več o projektu: http://tradicionalni-zajtrk.si/zajtrki/tradicionalni_slovenski_zajtrk_v_2017/

Koroški vrtci in osnovne šole so se projektu, ki teče pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za okolje in prostor …, priključile s številnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Na vseh šolah so učenci skupaj z učitelji zapeli in zaigrali Slakovo pesem Čebelar; pripravili so različne tematske delavnice in v goste povabili znane osebnosti (Jani Prednik) oz. strokovnjake čebelarje; na eni izmed šol so pripravili degustacijo različnih vrst domačih jabolk, medu in rženega kruha …

Tradicionalni zajtrk poteka po številnih drugih državah Evrope in tudi širše. Državam EU je bila Pobuda za Evropski medeni zajtrk predstavljena na Svetu kmetijskih ministrov aprila 2014 in je bila prva večja mednarodna aktivnost in predhodnica pobude za Svetovni dan čebel.

Uravnoteženo prehranjevanje v obdobju odraščanja je pomembno, ker omogoča optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj, hkrati pa preprečuje nastanek zdravstvenih težav in z njimi v otroštvu ali odrasli dobi povezanih bolezni. Zatorej si tudi doma čim večkrat postrezite z zdravo slovensko hrano.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije