FOTO: Občni zbor Društva Sožitje Mežiške doline

FOTO: Danica Hudrap
FOTO: Danica Hudrap

V prostorih Osnovne šole Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem je potekal zbor članov Društva Sožitje Mežiške doline. Na zboru članov so podelili bronaste in srebrne Gallusove značke.

Srebrno Gallusovo značko je prejel Pevski zbor Mlada srca Društva Sožitje Mežiške doline, ki bo ob 10. obletnici delovanja izdal in predstavil tudi svoj CD.

Gallusovo značko so prejele še članice in člani Pevskega zbora Mlada srca Društva Sožitje Mežiške doline Ravne na Koroškem. Značke jim je podelila  koordinatorka JSKD OI Ravne na Koroškem Jožica Pušnik.

Pevski zbor Mlada srca je prejel tudi Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem, podeljeno z obrazložitvijo, da jo prejmejo za izjemen posluh za kulturno umetniško dejavnost, negovanje izročila ljudske pesmi, prispevek k razumevanju drugačnosti v medčloveških odnosih ter za prispevek k promociji in ugledu občine v slovenskem prostoru. Priznanje je pevkam in pevcem ter zborovodkinjama podelil župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.

V društvu so na letošnjem zboru članov podelili  še veliko drugih priznanj ob tej častitljivi obletnici sekcij društva, in sicer so poleg priznanj zboru, ki je obeležil deset let delovanja, prejele priznanje za zasluge pri vodenju Pevskega zbora Mlada srca zborovodkinji Rezka Petek in Jožica Pušnik ter ustanoviteljica zbora in hkrati predsednica društva Danica Ozimic. Zbor je ob tej priložnosti predstavil svoj CD, ki je izšel ravno v teh dneh. Pevke in pevci so prav tako prejeli Gallusove značke.

Priznanje je bilo podeljeno še za deset let delovanja SOS (Specialne olimpiade Slovenije) in 15 let rekreacije. Priznanja so prejeli trenerji, koordinatorji ter športniki, ki se ukvarjajo zosebami z motnjami v duševnem razvoju. Športniki izvajajo številne tedenske treninge atletike, malega nogometa, krpljanja, kolesarjenja, nekaj članov pa se udeležuje samo rekreacije. Priznanje je prejel tudi koordinator SOS Marjan Vrbnjak.

Marija Tratnik je prejela priznanje za deset let delovanja na področju športa in 15 let vodenja rekreacije, ustvarjalnih delavnic ter za delovanje v Klubu prijateljev ob njegovi 25. obletnici.

Častitljiv jubilej, dvajseto obletnico, je obeležila tudi Skupina staršev za samopomoč Klasje, skupina, v kateri se združujejo starši otrok z motnjami.  Klasje prireja razne delavnice, predavanja, pohode in sprostitvene dejavnosti kot so izleti in strokovne ekskurzije. Priznanje je prejela voditeljica skupine Jelka Kovač, ki je hkrati prijela tudi priznanje za koordinacijo družinskih programov pri Zvezi sožitje.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/old/slike/dsm” title=”Galerija slik”]

FOTO: Danica Hudrap

Obeležili so še petindvajset let Kluba prijateljev. Klub prijateljev šteje okoli 65 članov oziroma oseb z motnjo v razvoju. Za svoje člane prirejajo pohode, predavanja, ustvarjalne delavnice, strokovne ekskurzije v razne ustanove, vključujejo se v čistilne akcije, delujejo v projektu Lahko branje, sodelujejo v procesih samozagovorništva, zagovorništva in ustvarjajo v likovnih delavnicah. Udeležujejo se tudi specialne olimpijade in drugih prireditev. Priznanje so prejeli vsi prostovoljci, ki so vključeni v dejavnost.  Vodji Kluba prijateljev sta Tončka Vrbnjak in Zofka Polanc, slednja je tudi koordinatorka taborov in seminarjev VŽU (vseživljenjsko učenje) pri Zvezi Sožitje.

Častitljivo obletnico, petnajst let delovanja, praznuje tudi skupina mlajših otrok Metuljčki. Skupina se srečuje enkrat tedensko, vodijo pa jo strokovne delavke – specialne pedagoginje in varuške. V skupini mlajših otrok Metuljčki se izvaja strokovna pomoč mlajšim otrokom z motnjo v razvoju kot dopolnilna oblika redni obravnavi. Voditeljica skupine je Milena Verhnjak, ki je ob tej priložnosti prejela priznanje za ustanovitev skupine ter za 15 let vodenja le-te.

Društvo Sožitje Mežiške doline izdaja tudi svoje glasilo Z roko v roki. Priznanje je prijela njegova urednica Janja Čebulj za enajst let urejanja in izdaje glasila.

Ob koncu so podeli priznanje Jožetu Sedelšaku in ga imenovali za častnega člana društva. Jože Sedelšak je bil namreč trinajst let predsednik društva, med leti 1990 in 2003, ter je šedanes aktivni član izvršnega odbora društva. Priznanja zaslužnim je podelila predsednica društva Danica Ozimic.

Večer so s prepevanjem popestrili pevke in pevci Pevskega zbora Mlada srca Društva Sožitje Mežiške doline Ravne na Koroškem.

Tekst: Danica Hudrap

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila