Toliko denarja je porabila Slovenska vojska za helikopterske nujne medicinske prevoze

Helikopterji Slovenske vojske letos poleteli na pomoč že 616-krat, v enakem obdobju lani 505-krat. V ta namen so na dan 30. september 2019 porabili že 1.806.599,10 evra.
Helikopterska nujna pomoč

Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske, ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so septembra poletele na pomoč 65-krat, od tega 14-krat na pomoč v gore, 46-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in petkrat za prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljale 66 poškodovanih ali obolelih in skupaj naletele 78 ur.

Tako so dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske letos poletele na pomoč že 616-krat, od tega so 161-krat posredovale pri reševanju v gorah, 417-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 32-krat za prevoz inkubatorja in šestkrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 647 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogoriščih odvrgle okoli 300.000 litrov vode in skupaj naletele 712 ur.

V enakem obdobju (januar–september) zadnjih petih let so helikopterske posadke Slovenske vojske posredovale:

  • 2019 – 616-krat, prepeljale 645 poškodovanih ali obolelih in naletele 712 ur, 
  • 2018 – 505-krat, prepeljale 522 poškodovanih ali obolelih in naletele 588 ur,
  • 2017 – 382-krat, prepeljale 384 poškodovanih ali obolelih in naletele 493 ur,
  • 2016 – 312-krat, prepeljale 345 poškodovanih ali obolelih in naletele 480 ur,
  • 2015 – 178-krat, prepeljale 199 poškodovanih ali obolelih in naletele 211 ur.

V začetku leta 2019 je bilo za delovanje dežurnih helikopterskih posadk na posebni proračunski postavki Slovenske vojske rezerviranih 1.700.000 evrov. Slovenska vojska je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ki jo določa za izvajalca helikopterskih nujnih medicinskih prevozov tudi iz Maribora, prejela od Ministrstva za notranje zadeve 48.307 evrov, kar je bil dejanski strošek HNMP iz Maribora v januarju 2019. Realizacija naleta Slovenske vojske v ta namen na dan 30. september 2019 je 1.806.599,10 evra. Zato je Slovenska vojska (ob upoštevanem predvidevanju do konca leta 2019) z notranjo prerazporeditvijo na postavko Helikopterska nujna medicinska pomoč zagotovila dodatna sredstva v višini 400.000 evrov. Slovenska vojska ocenjuje letno porabo za namen helikopterskih nujnih medicinskih prevozov v višini 2.148.307 evrov.

Preberi še:  WHO proti potrdilom o cepljenju kot pogoju za mednarodna potovanja

Za delovanje dežurnih helikopterskih posadk je bilo v začetku leta 2018 na posebni proračunski postavki Slovenske vojske rezerviranih 500.000 evrov. Slovenska vojska je del dodatnih sredstev v višini 800.000 evrov, ki ji jih je dodelila Vlada Republike Slovenije (v višini 10,5 milijona evrov v juliju 2018) namenila za izvajanje helikopterskih nujnih medicinskih prevozov. V tem letu je, skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki jo določa za izvajalca helikopterskih nujnih medicinskih prevozov tudi iz Maribora (od 1. oktobra 2018), prejela od Ministrstva za notranje zadeve dodatnih 416.671 evrov. Skupna poraba na proračunski porabi za helikopterske nujne medicinske prevoze v letu 2018 je tako znašala 1.716.671 evrov.

Slovenska vojska, skladno z normativnimi akti, od 1. novembra 2016 ne izdaja računov za helikopterske nujne medicinske prevoze in reševanje v gorah v Republiki Sloveniji. Sredstva zagotavlja izključno iz obrambnega proračuna.

V zadnjih petih letih je Slovenska vojska opravila deset helikopterskih medbolnišničnih prevozov pacientov iz tujine v Slovenijo, in sicer:

  • 2019 – trije poleti, od katerih je Slovenska vojska dobila povrnjena sredstva za en polet v skupnem znesku 11.850,09 evra, ki so ga plačali zavarovalnica Coris in svojci. Za ostala dva poleta v skupni višini 17.317,80 evra Slovenska vojska sredstev ni dobila povrnjenih. 
  • 2018 – trije poleti, od katerih je Slovenska vojska dobila povrnjena sredstva za dva poleta v skupnem znesku 28.188,15 evra.
  • 2017 – štirje poleti, za katere Slovenska vojska ni dobila povrnjenih sredstev.
  • 2016 – ni bilo tovrstnih poletov.
  • 2015 – ni bilo tovrstnih poletov.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni za storitve, ki jih je opravila Slovenska vojska od leta 2016 do 30. septembra 2019, nakazal nobenih sredstev. ZZZS je plačal zgolj en račun, ki se nanaša na reševanje v gorah v Sloveniji iz leta 2015 za tujega državljana, za katerega je zavod tudi sam prejel plačilo (račun v znesku 5.260,80 evra je bil poravnan 27. avgusta 2019).

Preberi še:  V domu starejših v Trbovljah okuženih 28 stanovalcev, od katerih je bilo 26 cepljenih z dvema odmerkoma

Besedilo: http://www.slovenskavojska.si

prijavi se

prijavi se v svoj račun