Zdravstveni dom Radlje s prenovljenim parkiriščem, občine podpirajo tudi gradnjo novega objekta

Pri Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi zaključujejo prenovo parkirišča, s čimer tam ne rešujejo le problematike pomanjkanja parkirnih mest, ampak tudi dostop ekip nujne medicinske pomoči. Zdravstveni dom se, podobno kot drugi, sooča s pomanjkanjem zdravnikov, pa tudi s prostorsko stisko. Občine ustanoviteljice podpirajo gradnjo novega objekta.

Junija letos so se pred stavbo zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi začela gradbena dela, s katerimi so prenovili tamkajšnje parkirišče, ki pa trenutno še ni v uporabi.

Dela so v glavnem končana, potrebna je še namestitev varnostne ograje, ki se je zaradi težav z gradbenimi materiali malo zamaknila od načrtovanega terminskega plana. Namestitev ograje je v teku. Po dokončanju del bo izpolnjen pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,” je za STA pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi Lidija Golob.

Naložba v prenovo parkirišča je vredna nekaj manj kot 160.000 evrov, financirale pa so jo občine ustanoviteljice iz zbranih najemnin.

Pred prenovo parkirišča je bilo na območju zdravstvenega doma v Radljah skupno 14 parkirnih mest, težav s parkiranjem pa veliko. Tako so pri reševanju problematike izbrali najustreznejšo varianto, da so pridobili 28 parkirnih mest, od tega dve za invalide.

Z naložbo v parkirišče pa zdravstveni dom po njenih besedah ne bo rešil le problematike pomanjkanje parkirnih mest, temveč tudi nujno in izredno pomembno vprašanje varnosti in ustreznosti dostopa in izvoza za ekipe nujne medicinske pomoči. Prav tako so z naložbo uredili primernejši dostop do glavnega vhoda in vhoda v čakalnico dežurne ambulante za invalide na vozičkih in starše z otroškimi vozički.

V zadnjih letih se je število zaposlenih v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi zaradi pridobitve novih dejavnosti in prevzema zasebnih koncesij povečalo, ne glede na to pa se tudi ta zdravstveni dom sooča s pomanjkanjem zdravnikov.

Trenutno je v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi, ki ima ambulante tudi v Podvelki, Ribnici na Pohorju in Vuzenici, zaposlenih 90 oseb, od tega jih je 11 odsotnih zaradi porodniškega dopusta in daljše bolezni. Dom ima zaposlenih 13 zdravnikov, od tega so tri specializantke in trije zdravniki, ki so v deležu zaposleni v Zdravstvenem domu Radlje ter na sekundarnem in terciarnem nivoju in pokrivajo specialistične ambulante.

“Zdravnikov žal nimamo dovolj, kar je podobno kot pri ostalih zavodih na primarnem nivoju po državi. Predvsem je težko organizirati in razporediti zdravnike v službo nujne medicinske pomoči dopoldan in nemoteno izvajati redno delo v ambulantah, vendar nam tudi ob sodelovanju z zunanjimi zdravniki to večinoma uspeva,” je pojasnila direktorica.

Številne prebivalce občin ustanoviteljic zdravstvenega doma sicer skrbijo napovedane upokojitve več zdravnikov.Z zdravniki, ki bodo izpolnili pogoje za zaposlitev v naslednjih letih, se aktivno in plodno dogovarjamo, da bodo na deloviščih še ostali. Istočasno pa tudi aktivno pristopamo k iskanju in zaposlitvi dodatnih zdravnikov,” je dodala direktorica.

Se pa Zdravstveni dom Radlje ob Dravi srečuje tudi s prostorsko stisko in nemožnosti širjenja na obstoječi lokaciji v Radljah. Skupaj z vsemi občinami ustanoviteljicami smo podprli idejo o gradnji novega objekta. V ta namen je bila oblikovana projektna skupina, ki je na prvem sestanku sprejela sklep, da se pridobi ponudbe za izdelavo projektne naloge,” pa je v zvezi s tem še sporočila direktorica zdravstvenega doma.