Z okoljsko naložbo v Mežici čistejša potok Šumc in reka Meža

Občina Mežica zaključuje projekt izgradnje 1,3 kilometra fekalne kanalizacije ter zadrževalnega bazena z razbremenilnikom. Naložba, sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada, je stala nekaj manj kot 530.000 evrov z DDV in med drugim prinaša čistejša potok Šumc in reko Mežo, so povedali na današnji novinarski konferenci na občini Mežica.

Občina Mežica je že konec leta 2004 zagnala novo čistilno napravo, doslej pa je zgradila tudi že veliko kanalizacijskega omrežja, ki po kolektorjih odvaja odpadne vode do čistilne naprave. Ta ima zmogljivost 4467 populacijskih enot.

S tokratno naložbo izgradnje sekundarnih vodov, ki se priklapljajo na dva glavna kolektorja, pa je sistem dogradila do te mere, da bo na območju same Mežice oz. urbanega dela mesta priključenost na javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda dosegla skoraj 99 odstotkov.

Z naložbo, ki so jo predstavili na novinarski konferenci, se na sistem odvajanja in s tem na čistilno napravo z ustreznim čiščenjem dodatno priključuje 216 populacijskih enot, vezanih na gospodinjstva, dejavnosti in industrijo. Gradnja je potekala lani in letos, trenutno je občina v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Investicija je bila izvedena znotraj pogodbene vrednosti, kar je danes redko, je povedal direktor občinske uprave Blaž Šaloven. Končna vrednost je bila celo nižja, kot je bila sklenjena pogodba, je dodal. Izvajalec del je bil gradbinec, podjetnik Davorin Temnikar.

Tiste, ki doslej na javno kanalizacijo niso bili priključeni, zdaj pa to možnost imajo, so na občini že konec oktobra pozvali, naj se priklopijo. Po občinskem odloku so to dolžni storiti v šestih mesecih od dne, ko so bili o tem obveščeni. “Upamo, da se bodo čim prej priklopili,” je povedal Šaloven. Ob priklopu morajo občani plačati tudi komunalni prispevek.

Preostalim, ki nimajo možnosti, da bi se priključili na javno infrastrukturo, občina sofinancira izgradnjo malih čistilnih naprav. Letos so tako zgradili pet malih čistilnih naprav, podobno na občini pričakujejo tudi prihodnje leto. Občina male čistilne naprave sofinancira v vrednosti od 1000 do 1500 evrov.

Z vsakim priklopom na kanalizacijsko omrežje je Meža veliko bolj čista, prav tako je z naložbo čistejši potok Šumc, kamor so se doslej fekalije izlivale preko prekatnih greznic, pa je med drugim dodal nadzornik projekta in direktor Komunale Mežica Ambrož Blatnik. Povedal je še, da bodo občane spomladi ponovno pozvali k priklopu, saj da se zavedajo, da imajo težav z iskanjem izvajalcev gradbenih del.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meže v mežiški občini je bil v minuli finančni perspektivi vključen v dogovor za razvoj regije, tako kot tudi pred približno dvema letoma končana naložba v industrijsko cono Glančnik

Dogodki