V lanskem letu na slovenskih cestah umrlo manj ljudi kot leto poprej

Vozniki, pozor: Začenja se kolesarska in motoristična sezona, zato bodimo previdni tudi na najbolj ranljive udeležence v prometu.

Če ste eden izmed voznikov, ki sedete za volan vinjeni, morda med vožnjo telefonirate, ne uporabljate varnostnega pasu, vozite agresivno ali ne upoštevate cestnoprometnih predpisov, pomislite, preden v takem stanju sedete za volan. Na cesti niste odgovorni samo zase, ampak tudi za druge udeležence v prometu, najranljivejšo skupino pa v prometu predstavljajo pešci in vozniki motornih koles.

Slovenija se s 44 smrtnimi žrtvami prometnih nesreč uvršča na 10. mesto. Pomembno je omeniti tudi pozitiven napredek, saj smo v Sloveniji dosegli napredek in za 13 odstotkov zmanjšali število smrtnih žrtev na naših cestah. Vsi pa vemo, da se takšne nesreče, predvsem s smrtnimi žrtvami, ne bi smele dogajati.

Podatki na Javni agenciji Republike Slovenije kažejo, da je leta 2018 bilo na slovenskih cestah 18.248 nesreč, od tega je 6867 udeležencev utrpelo le lažje telesne poškodbe, hude telesne poškodbe pa 821. Na žalost moramo poročati, da je bilo na cestah v preteklem letu tudi 91 smrtnih žrtev. Leto 2018 pa je bilo kljub vsemu z vidika umrlih in poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah najuspešnejše v zadnjih letih. Skupaj je v preteklem letu umrlo 12,5 odstotka manj kot leto poprej. Število umrlih je bilo tako v letu 2018 najnižje, odkar beležimo uradno statistiko prometnih nesreč, torej od leta 1954 naprej. Število hudo telesno poškodovanih se je v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 3,5 odstotkov, kar je najmanj v zadnjih petih letih. Prav tako statistike kažejo, da se jih je v preteklem letu lažje poškodovalo 2,6 odstotka manj udeležencev prometnih nesreč kot leto poprej.

Največ umrlih udeležencev v letu 2018 je bilo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki osebnih avtomobilov, kar 63 %. Med 57 umrlimi jih je bila večina umrlih voznikov osebnih avtomobilov, 10 potnikov, 6 pešcev, 6 voznikov motornih koles in 3 kolesarji. Omeniti velja še pešce, v letu 2018 jih je umrlo 13, od tega je bil samo en pešec povzročitelj prometne nesreče, v kateri je umrl.

Statistični podatki kažejo, da so največ prometnih nesreč v preteklem letu, prav tako kot že v letu 2017, povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti. Sledi ji starostna skupina med 35. in 44. letom starosti, starostna skupina med 45. in 54. letom starosti pa velja kot najbolj varno.

NEKATERE KLJUČNE UGOTOVITVE PRI RANLJIVIH UDELEŽENCIH:   

KOLESARJI: Število umrlih kolesarjev je bilo lansko leto najmanjše v zadnjih petindvajsetih letih. Zaskrbljujoče je dejstvo, da sta samo dva od umrlih uporabljala zaščitno čelado, štirje so bili povzročitelji prometne nesreče, v kateri so umrli, trije od osmih umrlih kolesarjev pa so bili v času prometne nesreče pod vplivom alkohola.

PEŠCI: Število umrlih pešcev se je v primerjavi z lanskim letom povečalo iz 10 na 13. Pešci navadno niso povzročitelji prometnih nesreč, zato moramo biti nanje še posebej pazljivi. V lanskem letu je le en pešec bil povzročitelj prometne nesreče, v kateri je umrl, trije od umrlih pa so bili pod vplivom alkohola.  

VOZNIKI ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL: Med 18 umrlimi vozniki enoslednih motornih vozil jih je bilo 16 voznikov motornega kolesa, 2 umrla pa sta bila voznika mopeda. Vsi vozniki motornih koles, ki so umrli, so v času nesreče uporabljali zaščitno čelado. Večina voznikov enoslednega motornega vozila je bilo tudi povzročiteljev prometne nesreče (67 %). Največ umrlih voznikov enoslednih motornih vozil je bilo iz starostne skupine med 25. in 34. letom starosti in med 18. in 24. letom starosti. Dva umrla sta bila pod vplivom alkohola .

Največ prometnih nesreč se zgodi prav v spomladanskih in poletnih mesecih, torej v trajanju motoristične in kolesarske sezone. Glede na to, da se motoristična in kolesarska sezona šele dobro začenjata in da so vozniki enoslednih vozil poleg pešcev najbolj občutljivi udeleženci cestnega prometa, bodo policisti s poostrenimi nadzori, o katerih smo poročali tudi mi, nadaljevali.

Koroška je statistično gledano ena izmed najbolj varnih regij v Sloveniji.

Čeprav je Koroška v primerjavi s številom prebivalcev v regiji ena izmed najbolj varnih regij v Sloveniji, je še vedno zaskrbljujoč podatek, da je na tem območju v zadnjih treh letih umrlo trinajst oseb.

Lani so v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrli trije motoristi, na območju Laškega, Pake pri Velenju in Šentjurja. V prometni nesreči na Gortini je umrl voznik kolesa z motorjem, na Teharju pa kolesar, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Vožnja motorista zahteva od voznika veliko več kot vožnja avtomobila. V skrbi za večjo varnost motoristov bodo tudi letos pripravili poučne delavnice. Delavnica v Centru varne vožnje na Ljubečni bo v nedeljo, 14. aprila.
Vse lokacije najdete TUKAJ.

“Vse voznike motornih koles, koles z motorji, kolesarje in tudi druge udeležence v cestnem prometu pozivamo k strpni in varni vožnji in temeljitemu upoštevanju cestnoprometnih predpisov. Za varnost v prometu največ naredimo udeleženci sami,” še opozarjajo policisti.