Sodelujte na javnem natečaju in si prislužite več kot 3000 evrov

Objavljen je javni natečaj za izbor celostne grafične podobe regijskega parka Pohorje v ustanavljanju.

Republika Slovenija ter sedem pohorskih občin (Lovrenc na Pohorju, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Ruše, Vitanje, Slovenska Bistrica, Zreče) ustanavljajo širše zavarovano območje na Pohorju v obliki regijskega parka Pohorje. RRA Koroška d. o. o. pa je objavila javni natečaj za izbor celostne grafične podobe tega pomembnega procesa varstva narave na Pohorju.

Na javnem natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na področju oblikovanja vizualnih komunikacij. Prijave s predlogi morajo prispeti na naslov organizatorja najkasneje do torka, 1. marca 2022, do 12. ure.

Predlog CGP, ki ga bo strokovna komisija ocenila z najvišjim številom točk, bo prejel nagrado v znesku 3.050,00 EUR bruto, ki vključuje plačilo davkov in prispevkov, povezanih z izplačilom nagrade.

Nagrada vključuje odkup materialnih avtorskih pravic za uporabo zmagovalnega predloga CGP. Podrobnosti javnega natečaja in obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani projekta Pohorka TUKAJ.

Besedilo: RRS Koroška

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije