Slovenjgraška občina še do konca avgusta zbira interes za odkup občinskih stanovanj

Mestna občina Slovenj Gradec je do konca avgusta podaljšala rok, do katerega lahko interesenti oddajo zahteve za odkup stanovanj, ki so v občinski lasti. Prvotni rok se je sicer iztekel minuli teden. Občina ima trenutno v lasti 221 stanovanj, v poziv za odkup pa je vključenih 168 stanovanj. Izkupiček bo občina namenila za gradnjo novega bloka.

Občinska stanovanja se po ocenjeni vrednosti prodajajo najemnikom neprofitnih stanovanj za nedoločen čas, najemnikom službenih in tržnih stanovanj ter njihovim ožjim družinskim članom, navedenim v najemni pogodbi, če imajo stalno bivališče na naslovu stanovanja.

Interesenti morajo zahteve oz. vloge za odkup stanovanja skupaj s predpisano dokumentacijo po podaljšanju roka vložiti do vključno 31. avgusta letos, je razvidno iz objavljenega javnega poziva na spletni strani občine.

Slovenjgraška občina je s podobnim lanskim pozivom že prodala deset stanovanj. Celotna kupnina od prodanih stanovanj je znašala 511.000 evrov in je bila plačana v letošnjem letu. Prejeta sredstva od prodaje stanovanj bo občina porabila za gradnjo bloka neprofitnih stanovanj, napovedujejo na občini.

Medtem se v Slovenj Gradcu zaključku bliža gradnja novega bloka s 54 neprofitnimi stanovanji, ki ga občina gradi s pomočjo sredstev iz mehanizma celostne teritorialne naložbe. Naložba v ta blok je stala več kot štiri milijone evrov, stanovalci pa naj bi ključe od stanovanj dobili v septembru, potem ko so zaradi težav z vlago zaključek gradnje že nekajkrat prestavili.

Poleg tega je v Slovenj Gradcu v zadnjem letu živahna tudi zasebna gradnja stanovanj. Če bodo uresničeni vsi zastavljeni projekti tudi zasebnih investitorjev, bo v nekaj letih v Slovenj Gradcu na voljo okoli 350 novih stanovanj.