Slabih 22 milijonov evrov za varstvo in začasne namestitve starejših

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje vlaganja v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše.

PREBERITE TUDI: Upokojencem konec meseca 3,2 odstotka višje pokojnine

Skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 21,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 17,2 milijona evrov. Za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo namenjenih 11,6 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 9,9 milijona evrov. Razpis bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo predvidoma v prihodnjem tednu.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov za vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti.

Sofinanciranih bo predvidoma 30 projektov, od tega 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev in 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.

PREBERITE TUDI: V letu 2020 starostna upokojitev možna s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa

Javni razpis bo prispeval k prehodu z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev in predstavlja doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v svoje domače okolje in širšo skupnost.

Besedilo: gov.si/Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dogodki