S potrditvijo proračuna na Ravnah načrtujejo pet infrastrukturnih projektov in nov zaselek v Kotljah (VIDEO in FOTO)

Tomaž Rožen

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je na današnji novinarski konferenci predstavil sklepe 10. redne seje Občinskega sveta, med katerimi je tudi peterica obetavnih infrastrukturnih projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in zemljišče, namenjeno novemu zaselku približno 15 hiš v Kotljah.

VIDEO: Izjava župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena o sprejetem proračunu

[aiovg_video id=125544]

Povezani za vse generacije

Razlogi za investicijsko namero:

 • Vzpostavitev sistema prevoza za starejše in invalide;
 • Aktivnosti za kvalitetnejše življenje za vse generacije v Mežiški dolini; 
 • Zagotavljanje infrastrukture za prosti čas ter kulturne in športne aktivnosti;

S projektom “Povezani za vse generacije” želijo občine Mežiške doline zagotoviti čim kvalitetnejše življenje v vseh starostnih obdobjih, zaradi česar koroške občine stremijo k zagotavljanju čim večje izbire različnih možnosti za udejstvovanje starejših in mlajših v lokalnem okolju ter dvigu kvalitete življenja.

PREDVIDEN ČAS REALIZACIJE: I. FAZA:   1.5.2020 – 31.5.2021, zahtevek do 15.6.2021, do 135.721,00 €, neto 159.671 €, bruto 194.799 €
II. FAZA:  1.6.2021 – 31.5.2022, zahtevek do 15.6.2022, do 89.279,00 €, neto 105.034 €, bruto 128.141 €

Projekt se bo sofinanciral s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in se izvajal kot operacija, v sklopu katere bodo sredstva za minimalno 15 % upravičenih stroškov in strošek DDV-ja zagotavljale Občine Mežiške doline (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Kroškem), maksimalno do 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta pa se lahko financira iz EKSRP. Nosilec projekta je LAS Mežiške doline.

VIDEO: Izjava župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena o sprejetem proračunu

[aiovg_video id=125546]

Doživljajski park Poseka

60.000 evrov težak projekt Doživljajski park Poseka je namenjen vsem starostnim skupinam. Je primer parka, ki ga v regiji še nimamo in bo povezoval različne deležnike v regiji. Park bo zasnovan na medgeneracijskem nivoju, druženju s poudarkom na preživetju v naravi, zdravem načinu življenja in prosti zabavi. Velik poudarek bo na družinah in preživetju v naravi. Težava današnjega časa je, da vse več časa preživimo za sodobnimi napravami (računalniki, telefoni ipd.), s čimer posledično pozabljamo na lepote, ki nas obdajajo.

Park bo tako primeren prostor za sprostitev in beg od betonskih zgradb. Zajemal bo več različnih doživljajskih orodij, ki bodo namenjena tako adrenalinskim navdušencem, kot tistim, ki potrebujejo zgolj razgibavanje in čas zase oziroma druženje. Glavni cilj je medgeneracijsko druženje.

Park bo zajemal: adrenalinska orodja, spretnostna orodja, razgibalna orodja, piknik prostor, klopi, igrala za najmlajše, adrenalinska orodja za največje in manjši zip-line.

Doživljajski parki, ki so večinoma umeščeni sredi zelenega okolja, predstavljajo odlično zabavo in sprostitev. Z njimi preizkušamo svoje gibalne spretnosti in vzdrževanje ravnotežja, kljubujemo strahu pred višino in pustimo telesu, da se napolni z adrenalinom.

Ravne na Koroškem doživljajskega parka, kjer bi družine aktivno preživele dan v naravi še nima, zato bo Las Mežiške doline v mesecu aprilu 2020 objavil razpis za sofinanciranje investicije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razlogi za investicijsko namero:

Temeljni razlogi za investicijsko namero so, da se uredi doživljajski park, ki ga bodo koristile vse starostne skupine, ki ga v naši regiji še nimamo. Z doživljajskim parkom Poseka se bo uredilo naslednje:

 • dostopne poti, betoniranje, gradbena dela
 • postavitev otroških igral
 • postavitev atrakcij parka – orodij
 • postavitev zip line orodja za adrenalinsko spuščanje po jekleni vrvi med dvema oddaljenima točkama

Z doživljajskim parkom Poseka, bi privabljali domačine in turiste od drugod, katerim bi nudili programe, kot so: družinski dnevi, pohodništvo po krožni poti, ‘team buildingi’ in rojstnodnevne zabave.

Stanovanjska zazidava Kotlje

Ena od načrtovanih novosti v okviru občinskega proračuna za leto 2020 je tudi investicija v nov zaselek v Kotljah, kjer bo prostora za gradnjo približno 15 novih hiš. Občina Ravne na Koroškem bo za odkup zemljišča odštela ca. 190.000 evrov. Koliko pa je zanimanja za nove parcele med občani?

VIDEO: Izjava župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena o načrtovanem zaselku Kotlje

[aiovg_video id=125548]

“Skupaj za varni jutri”

Projekt “Skupaj za varni jutri” je 126.000 evrov vreden projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije in sicer: LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline.

Prijavitelj projekta za območje Mežiške doline je LAS Mežiške doline, partnerice v projektu pa so občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, A.L.P. PECA in Območna obrtno podjetniška zbornica Ravne na Koroškem. Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin bo, skupaj s petimi lokalnimi partnerstvi, s projektom “Skupaj za varni jutri” kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED aparata, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem večja.

Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.

Cilji projekta:

 • dolgoročni  cilj je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom,
 • Zvišati nivo zavedanja prebivalcev Mežiške doline o pomembnosti zdravega načina življenja s poudarkom na prehrani in gibanju.

Specifični cilji projekta:

 • Vzpostaviti partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj ter prenos dobrih praks na sodelujočih območjih LAS po Sloveniji,
 • osveščanje prebivalstva vključenih območij o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive – prehrana in gibanje,
 • usposobiti prebivalce vseh starosti in jim približati napravo AED,
 • vzpostavitev in/ali širjenje mreže AED aparatov na vključenih območjih ter promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi podjetja, občine … k nakupu AED.

Aktivnosti projekta:

 • Investicija – nakup in montaža 11 AED aparatov, ter nakup 7 agregatov, ki bodo na voljo v oddaljenih zaselkih v primeru izpada elektrike zaradi neurij,
 • oblikovanje strokovne skupine v kateri sodelujejo strokovne osebe, ki že delujejo na svojih območjih in so strokovno podkovane v zadevni tematiki,
 • priprava, oblikovanje in tisk Priročnika in ostalih informativnih materialov, ki bodo enaki za celotno območje sodelujočih LAS,
 • priprava in izvedba delavnic za posamezne ciljne skupine na območjih vključenih LAS. Na območjih, kjer tovrstno usposabljanje še ni utečeno, prve delavnice pilotno izvedejo inštruktorji iz drugih LAS ali pa združena ekipa inštruktorjev, ki jo sestavi strokovna skupina projekta,
 • organizacija in izvedba programa “Razmigajmo se za trajnostno mobilnost” – spodbujanje prebivalstva k rednemu gibanju (vadba, hoja, kolesarjenje, …), zdravi prehrani in nasploh k zdravemu življenjskemu slogu. Zdravi ljudi, ki hodijo peš in kolesarijo občutno zmanjšajo uporabo avtomobila …

“Čebela bere med”

Projekt “Čebela bere med”, ocenjen na ca. 104.000 evrov, je projekt sodelovanja petih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije in sicer: LAS zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS spodnje Savinjske doline, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAS raznolikost podeželja in LAS Mežiške doline.

Prijavitelj projekta za območje Mežiške doline je LAS Mežiške doline, partnerice v projektu pa so Občina Ravne na Koroškem in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Partnerstvo petih Lokalnih akcijskih skupin bo s projektom “Čebela bere med” kandidiralo na 4. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.

Impozantno poslopje gradu Ravne stoji na platoju nad mestom Ravne, nekdanjim trgom Guštanj. Idilična lega v okviru parka daje stavbi posebno ambientalno vrednost. Dvorec je skozi stoletja menjal lastnike ter s številnimi prezidavami spreminjal svojo podobo. Grad naj bi v sredini 16. stoletja pozidali Hebenstreiti ter mu dali tudi svoje ime. Skozi stoletja je grad zamenjal kar nekaj lastnikov. Najstarejšo upodobitev gradu najdemo v Valvasorjevi Topografiji nadvojvodine Koroške iz leta 1688. Skoraj pet stoletij, številni lastniki in vojne vihre so spreminjali podobo gradu.

V impozantnem grajskem poslopju domuje Koroška osrednja knjižnica obdana z grajskim parkom, ki je ponos Mežiške doline. Ambijent oz. okolje, v katerem živi in dela osrednja knjižnica, je tudi eden izmed temeljev za razmišljanje o konceptu zelene knjižnice, ki bi ga radi uvedli v delovanje.

V skladu z Agendo Združenih narodov 2030 in v njej zapisanimi trajnostnimi razvojnimi cilji, mednarodna organizacija IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) s smernicami ‘Dostop in priložnost za vse’ spodbuja knjižnice po svetu, da naj s svojim delom prispevajo k izboljšanju razmer v svetu. V zadnjih letih se v svetu vse bolj uveljavlja koncept ZELENIH KNJIŽNIC, ki skuša slediti ciljem Agende Združenih narodov 2030 in priporočilom organizacije IFLA.

Glavni cilji projekta s področja ekologije:

 • Boj proti lakoti, zagotavljanje ‘varne’ hrane in izboljšanje prehranskih navad prebivalstva, promocija trajnostnega kmetijstva  – knjižnice zagotavljajo javnosti raziskave in podatke s področja trajnostnega kmetijstva in javni dostop kmetovalcev do informacij v zvezi z njihovim delom.
 • Zagotoviti in promovirati zdrav življenjski slog za vse starosti prebivalstva – knjižnice zagotavljajo dostop do informacij s področja zdravja in ‘wellnessa’ in s tem pomagajo posameznikom in družinam ohraniti zdravje.
 • Zagotoviti dostop in trajnostno upravljanje z vodnimi viri; dostop do zanesljivih, trajnostnih in cenovno dostopnih virov energije – knjižnice zagotavljajo dostop do informacij in dobrih praks, ki podpirajo in razvijajo dobro lokalno oskrbo s pitno vodo, prav tako nudijo brezplačen dostop do elektrike za branje, študij in delo.
 • Trajnostna in odgovorna proizvodnja in potrošnja; spodbujati nujne ukrepe za boj proti klimatskim spremembam; ohranjati, obnavljati, ščititi in promovirati odgovorno in trajnostno rabo življenjskih sistemov v vodi in na kopnem – knjižnice zagotavljajo dostop do  virov informacij, raziskav s teh področij, promovirajo odgovorno in trajnostno naravnano obnašanje v okolju.
 • Povezovanje z lokalnimi društvi, posamezniki, nevladnimi organizacijami in skupna organizacija dogodkov, npr. festivala z vodilno temo varstva in ohranjanja narave
 • Povezovanje s knjižnicami po Sloveniji, izmenjava izkušenj pri vzpostavljanju koncepta zelenih knjižnic in prenos dobre prakse zelene knjižnice v druga lokalna okolja.

“Industrijska dediščina – skupna identiteta lokalnih skupnosti”

Projekt sodelovanja: “Industrijska dediščina – skupna identiteta lokalnih skupnosti”, v katerem so udeleženi LAS SRCE SLOVENIJE, LAS ZASAVJE, LAS S CILJEM, LAS OVTAR, LAS PRI DOBRIH LJUDEH, LAS OD POHORJA DO BOHORJA, LAS PRLEKIJA in LAS MEŽIŠKE DOLINE, vsebuje sklop dogodkov in investicij, ki se bodo deloma odvijale v letu, ko v Mežiški dolini obeležujemo visok jubilej – 400 letnico jeklarstva.

Pred 400 leti, leta 1620, je Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem prenesel koncesijo za dve talilni peči in na Mušeniku postavil prve fužine. Takrat se je v Mežiški dolini začela danes ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji, jeklarstvo. Temu pomembnemu mejniku v jeklarski dediščini se bomo poklonili s številnimi aktivnostmi skozi celo leto, kot trajni spomin in opomnik na 400 letno jeklarsko tradicijo, ki je zaznamovala življenje ljudi, okolje in prostor.

Cilji projekta:

 • Postavitev stalne ulične razstave “Jeklarska dediščina Mežiške doline – razvoj tehnološkega napredka z okoljskim vidikom”,
 • zvočna forma viva,
 • ureditev štauharije in okolice,
 • izdaja tiskovin; jubilejne številke domoznanskega glasila (na vzorcu Koroškega fužinarja,
 • izdaja jubilejne publikacije ob 400 letnici jeklarstva (foto monografija,
 • promocija; promocijski film o industrijski dediščini – 400 let jeklarstva v Mežiški dolini; miniatura jeklenih solzic – svetilka; promocijski material – da 400 let industrijske dediščine preide iz pozabe v uporabo; fotografije in posnetki, dogodkov in ljudi – profesionalna fotogalerija industrijske dediščine doline jekla,
 • festival znanosti –  s Hišo eksperimentov in z Mladimi raziskovalci Koroške in srednješolci.

Cilj investicije je načelo celostnega in trajnostnega ohranjanja dediščine kot temelja lokalne in nacionalne identitete, kulturne raznolikosti Slovenije, privlačnosti našega okolja za življenje naših občanov, razvoj, umetniško ustvarjanje, jeklarstva in druge gospodarske dejavnosti, vse v sožitju, povezovanju in sodelovanju.

Industrijska dediščina narekuje identiteto lokalne skupnosti in regije, ter je temelj sodobne ustvarjalnosti in prepoznavnosti ne le Koroške, pač pa tudi Slovenije v mednarodni skupnosti; prav preko slednje želijo prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše industrijske dediščine kot skupne identitete lokalne skupnosti.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.