Predstavniki kmetov v Slovenj Gradcu ponovno z zahtevo po varovanju kmetijskih zemljišč

V organizaciji slovenjgraške sekcije okoljevarstvene organizacije Rovo so danes predstavniki kmetov in somišljeniki na novinarski konferenci vnovič javno zahtevali, da občina pri prostorskem načrtovanju varuje najboljša kmetijska zemljišča. Napovedujejo, da v zahtevah ne bodo popustili, od občine pa pričakujejo, da jim prisluhne.

Predstavnike kmetov in njihove somišljenike skrbijo načrti občine in tudi države, ki v prostor na območje slovenjgraške občine med drugim umeščata sicer potrebno slovenjgraško južno obvoznico, po njihovem nepotrebno cesto na Legen ter razbremenilnik in protipoplavni zadrževalnik, vezan na potok Homšnica.

Prav tako bo del najboljših kmetijskih zemljišč odnesla načrtovana hitra cesta, kmetje pa nasprotujejo tudi nastavljenim možnostim pozidave travnikov v Pamečah, na desni strani ceste Slovenj Gradec-Dravograd na območju, kjer je na levi strani poslovna cona.

Na današnji novinarski konferenci so občini očitali napačno odločanje glede prostorskega načrtovanja in tudi aroganten odnos. “Kmetje zemljo spoštujemo, je vir preživetja in ne bomo popustili. Možne so tudi drugačne rešitve,” je med drugim dejala predstavnica sekcije Rovo Andreja Hace.

Med bolj prizadete zaradi načrtovanih infrastrukturnih objektov spada upokojeni kmet iz Šmartnega Franc Gams, ki želi svojo kmetijo in zemljo, na kateri se skupaj z ženo ukvarjata z ekološko pridelavo, predati svojim potomcem, a ugotavlja, da bodo načrti občine in države zelo močno posegli v njegova zemljišča. Prizadeli naj bi približno polovico njegovih zemljišč. Državi očita aroganten odnos, saj je za umeščanje hitre ceste čez njegovo zemljišče izvedel šele ob razgrnitvi državnega prostorskega načrta. Poleg tega njegove njive preseka tudi s strani okoljskega ministrstva načrtovan razbremenilnik.

Veliko besed so kmetje in somišljeniki, med njimi nekdanji slovenjgraški župan Andrej Čas, danes namenili s strani občine predlagani varianti slovenjgraške južne obvoznice, s katero se ne strinjajo, saj po njihovem uniči preveliko kmetijskih zemljišč.

Vztrajajo pri varianti, imenovani J1, ki poteka ob gozdu in ne posega veliko v strnjena kmetijska zemljišča. Za to varianto je po navedbah Časa Dars v preteklosti dal pozitivno mnenje, prav tako ta varianta po Časovih navedbah z vidika prometne varnosti ni bila problematična v preteklih študijah, ki jih je izdelal Lineal. Čas, ki, kot je nakazal danes, ne namerava ponovno kandidirati za slovenjgraškega župana, je dejal, da se bodo trasi, ki jo predlaga zdajšnja občinska oblast, z vsemi sredstvi upirali.

Občinski svetnik Janez Potočnik je občini očital, da minimalizira predvideno izgubo kmetijskih zemljišč zaradi načrtovane južne obvoznice ter da je pri nadomeščanju kmetijskih zemljišč izenačevanje bilančnega stanja znotraj občine “farsa”, saj s tem ni mogoče nadomestiti najbolj kvalitetnih strnjenih kmetijskih zemljišč. Na vprašanje, zakaj občina zdaj vztraja pri novi varianti južne obvoznice, pa je Potočnik ocenil, da gre očitno za različne koncepte razvoja prostora.

Predstavniki civilne iniciative iz Pameč pa so vnovič izrazili bojazen zaradi nastavljenih možnosti pozidave zemljišč v Pamečah. “Dokler so zadeve na papirju, se še lahko spremenijo, ko bodo enkrat zabrneli stroji, to ne bo več mogoče,” je opozoril Simon Smolar. Nekdanji župan Čas pa je priznal, da je bila v zvezi z zemljiščem v Pamečah v času njegovega županovanja storjena napaka, ko se je kmetijsko zemljišče spremenilo v stavbno. Napako obžaluje, a meni, da se lahko še vedno popravi.

Medtem slovenjgraška občina nadaljuje s postopkom spreminjanja občinskega prostorskega načrta, ki zajema tudi s strani občine predlagano traso južne obvoznice. Za traso J1 na občini navajajo, da jo je Dars že trikrat zavrnil.