Objavljen je nov razpis za oddajo prvih oskrbovanih stanovanj v Slovenj Gradcu

Stanovanjski sklad je objavil nov razpis za oddajo sedemindvajsetih oskrbovanih stanovanj v objektu Harpf na Celjski cesti 14 v Slovenj Gradcu. To so prva tovrstna stanovanja v Mestni občini Slovenj Gradec.

Prosilci za najem morajo izpolnjevati dva pogoja, in sicer morajo biti stari nad 65 let ter razpolagati z zdravniškim potrdilom, da so sposobni živeti samostojno. 

Ponudba stanovanj in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi www.oskrbovana.ssrs.si. Rok za oddajo prijave je 2. 12. 2022, rok za dopolnitev prijave 5. 12. 2022,  izbor najemnikov pa bo predvidoma 22. 12. 2022.

Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne slike stanovanj, ogledi stanovanj pa niso predvideni. Vlogo za najem oskrbovanega stanovanja lahko bodoči najemniki oddajo v elektronski obliki ali v papirni po pošti na naslov Sklada, kamor se lahko starejši obrnejo tudi po pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije (telefon 01 47 10 500, elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si) .  

Stanovalcem so na voljo eno- in dvosobna stanovanja. Najemnina za stanovanja, v katerih bo Sklad v celoti opremil kuhinje, bo znašala od 199 do 311 evrov, odvisno od velikosti.  

Republiški Stanovanjski sklad je sicer prvi razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj objavil po prevzemu objekta na Celjski cesti, a ga je sredi maja umaknil. Razlog za to je bila pravnomočna odločba o dodelitvi sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, po kateri je upravičen do povrnitve polovice upravičenih stroškov investicije, to je 1, 2 milijona evrov. Zaradi dodatnih sredstev je Sklad na tokratnem razpisu lahko ponudil neprofitno najemnino in ne stroškovne, kot so sprva načrtovali. Vso dokumentacijo za prijavo najdete na spletni strani Republiškega Stanovanjskega sklada, del pa o je objavili tudi na spletni strani MO Slovenj Gradec.

Vir: MO Slovenj Gradec