Na URI – Soča prenovili dva oddelka. Minister Šabeder «Tukaj iz sicer težkih zgodb posameznikov, naredite najboljše, kar se da«

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča) začenjajo na dveh oddelkih, kjer se zdravijo tudi Korošci, delovati v večjih in sodobnejših prostorih, ki so jih svečano predali v uporabo 12. junija.
12062019_minister_v_uri_soca
FOTO: Ministrstvo za zdravje

V sredo, 12. junija, so na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča slavnostno otovorili prenovljen oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji in oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji. Dogodka sta se med drugim udeležila minister za zdravje Aleš Šabeder in župan Ljubljane Zoran Janković.

Na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji obravnavajo osebe po poškodbah gibal, osebe z okvarami perifernih živcev in z revmatičnimi obolenji. Osebe po poškodbah, predvsem mlajše po politravmi, pa tudi starejše z zlomi posameznih večjih kosti ob prisotni kronični nevrološki okvari ali hujši internistični bolezni, usposabljajo za samostojno opravljanje aktivnosti dnevnega življenja in hojo, običajno s pomočjo ustreznih medicinsko-tehničnih pripomočkov. Cilj rehabilitacije bolnikov z obsežnejšimi okvarami perifernega živčevja je zmanjšanje okvar telesnih funkcij, vključno z izboljšanjem mišične moči. Na oddelku si prizadevajo za izboljšanje aktivnosti dnevnega življenja in za samostojno gibanje teh oseb, tudi z uporabo ustreznih medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Minister Šabeder je pohvalil odlično delo, ki ga opravljajo v inštitutu: »Vaš Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča slovi po svoji odličnosti, ne le doma, tudi v tujini. Znani ste po tem, kako iz sicer težkih zgodb posameznikov, naredite boljše, najboljše, kar se da. Veseli me, da je Ministrstvo za zdravje z vašim inštitutom že v preteklosti dobro sodelovalo in tudi zdajšnja ekipa bo naredila vse, kar je v danih razmerah mogoče, da bomo še naprej podpirali vašo vizijo. Tudi na ministrstvu se zavedamo, da je pacient vedno prvi, da smo mi vsi tu zaradi ljudi in zato morajo biti v središču.« je dejal minister.

»Zdravljenje in rehabilitacija sta povezani in soodvisni, saj vsaka sama po sebi ne moreta dajati pravih rezultatov in učinkov. Dobra rehabilitacija vedno prinese boljši rezultat. Pri vas opravljate številne rehabilitacijske programe, da bi na koncu pacienti z vašo pomočjo znali čim bolje izkoristiti preostale sposobnosti in zmanjšati prizadetosti. Naučite jih vzdržljivosti, kako pridobiti moč, gibljivost, kako biti čim bolj neodvisen, pri vas dobijo zelo pomembno psihološko podporo za premagovanje posledic bolezni ali nesreče«, je še izpostavil minister.

Na oddelku Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji obravnavajo večinoma osebe po amputaciji enega ali obeh spodnjih udov. Vzrok amputacije je v 85% bolezen perifernih arterij (najčešče ateroskleroza), sledijo poškodbe in maligna obolenja. Amputacije zgornjih udov so veliko redkejše, glavni vzrok so poškodbe. Na rehabilitacijo sprejemajo tudi osebe po amputaciji enega ali obeh zgornjih udov in jih po predhodnem testiranju opremijo z ustrezno protezo za manjkajoči zgornji ud. Cilj rehabilitacije oseb po amputaciji udov je približati se psihofizičnemu in socialnemu stanju pred amputacijo, kar je odvisno od pacientovega sodelovanja, vzroka in višine amputacije uda ter spremljajočih bolezenskih stanj. Čim več uda je ohranjenega, tem lažja in uspešnejša je rehabilitacija v smislu namestitve ustrezne proteze in funkcionalne sposobnosti, s tem pa tudi več možnosti, da se pacient vrne v svoje prejšnje socialno okolje.

Investicijo, ki je za URI – Soča največja v zadnjih 20 letih, je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, vredna pa je skoraj 7 milijonov evrov. Ministrstvo je v dveh fazah skupaj namenilo približno 2,7 milijona evrov. Ostala sredstva, 4 milijone evrov, je zagotovil URI – Soča. Minister je podaril, da bo kakovost bivanja bolnikov boljša, manjša bodo tveganja za možnosti okužb, s prenovo pa so zagotovili tudi ustrezno protipotresno varnost in druge tehnične zahteve.

V nagovoru ob otvoritvi se je minister v zaključku zahvalil vsem zaposlenim za odlično, strokovno in srčno delo. «Še enkrat pohvala in hvala vsem, ki ste sodelovali pri investiciji –  tako na našem ministrstvu kot vam na Soči, in seveda izvajalcem. Postavili ste dober zgled za ostale.«

Vir: URI-Soča, Ministrstvo za zdravje

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja