Na Koroškem pripravljeni na morebitno povečano število umrlih

V zadnjem tednu so imeli v Mariboru in Murski Soboti težave pri zagotavljanju primernih prostorov za hrambo umrlih do pokopa. Zaradi povečanega števila okužb s covidom-19 in s tem umrlih so namreč presegli kapacitete shranjevanja pokojnikov, zaradi naraščanja števila umrlih se je podaljšala tudi čakalna doba za upepelitev v krematoriju v Mariboru. Mi pa smo preverili, kako so na morebitno povečanje števila umrlih pripravljeni na Koroškem.
pokopališče 3

“Regija in občine na Koroškem smo pripravili načrte zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, v katerem je eden izmed ukrepov tudi načrtovanje lokacij oziroma mest za hrambo infektivnih trupel, če vseh trupel ne bi mogli pravočasno pokopati. Na podlagi navedenega je vsaka občina v svojem načrtu poleg lokacije za pokop večjega števila mrtvih določila tudi mesto za hrambo trupel,” so nam pojasnili na Izpostavi URSZR Slovenj Gradec.

Na podlagi njihovega pojasnila smo na vse koroške občine naslovili vprašanje v zvezi z infektivnimi trupli. Večino odgovorov smo že prejeli, nekatere občine pa se na naše elektronsko sporočilo še niso odzvale.

Občina Podvelka

“V načrtu imamo predvideno hrambo infektivnih trupel v mrliški veži Muta-Vuzenica, so na kratko odgovorili iz Občine Podvelka.

Mežica

“V Občini Mežica imamo v skladu s sprejetim načrtom prostor za množičen  pokop trupel. Imamo hladilnico na območju mrliške vežice za dve osebi. Za več oseb pa imamo dogovor s pogodbeniki izven območja občine,” je v imenu mežiške občine na naše poizvedovanje odgovoril Igor Pšeničnik, poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Mežica.

Mislinja

“Občina Mislinja je določila lokacijo za pokop večjega števila mrtvih izven obstoječih pokopališč na športnem igrišču ŠRD Straže, ki se nahaja v kotanji, kjer je možno z enostavnim logističnem dostopom dovažati trupla ter material za zasipanje. Ob tem naj poudarimo, da je lokacija predvidena za množičen pokop trupel,” pa so sporočili iz Občine Mislinja.

“V Občini Mislinja po načrtu ZiR ne razpolagamo s prostorom za hrambo večjega števila infektivnih trupel. V skrajnih primerih je prostor za hrambo infektivnih trupel predviden ob športnem igrišču ŠRD Straže, v začasnem (šotorskem) objektu, v kolikor vseh trupel ne bi mogli pravočasno pokopati. Načeloma bi v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter v skladu s Pravilnikom o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97 in 61/11) pri prevozu lahko sodelovala tudi prostovoljna gasilska društva,” so še pojasnili.

Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojlivega materiala. Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z anstiseptično raztopino,” so še navedli v sporočilu za Koroške Novice.

Radlje ob Dravi

V Občinskem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Radlje ob Dravi, verzija 1.0., ki je bil sprejet 16. 10. 2020 smo v poglavju opredelili Prostorske, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe. V Odloku o pokopališkem redu v Občini Radlje ob Dravi so opredeljena štiri pokopališča, ki bi za pokop večjega števila ljudi, v primeru epidemije oziroma pandemije, zadostovala,” pa so sporočili iz radeljske občine.

To so naslednja pokopališča:

  • pokopališče Radlje ob Dravi,
  • pokopališče Remšnik,
  • pokopališče Sv. Anton na Pohorju in
  • pokopališče Vuhred.

Na pokopališču v Radljah ob Dravi imamo dodatno na voljo še 3.000 m² zemljišča in v Vuhredu 877,91 m² zemljišča za pokop. Občina Radlje ob Dravi ne razpolaga z objekti, kjer bi lahko hranili trupla do prve možnosti sežiga oziroma pokopa. Trupla do mesta pokopa, se pravi do pokopališč v Občini Radlje ob Dravi, bi v primeru nesreče pripeljalo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., ki opravlja v okviru gospodarsko javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti,” so pojasnili.

Prevalje

Iz prevaljske občine pa so sporočili, da je JKP Log d.o.o. izvajalec obvezne javne gospodarske 24 urne dežurne pogrebne službe za občine Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem in Prevalje.

“Na območju Občine Prevalje omenjeno podjetje upravlja z ustrezno velikimi površinami za pokop umrlih tudi v primeru povečanega števila umrlih zaradi okužbe s Covidom 19. Prav tako JKP Log razpolaga z zadostnim številom ustrezno urejenih in opremljenih prostorov, namenjenih hrambi pokojnih,” so še zapisali.

Ravne na Koroškem

“Upamo in verjamemo, da pri nas do takšne situacije ne bo prišlo, na kar kažejo tudi podatki o manjšem številu okuženih, kot jih beležijo v pomurski regiji, ki ste jo primerjalno navedli,” so dogovorili iz Občine Ravne.

“Javno komunalno podjetje Log ima koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe – pogrebne službe, koncesionar je zadolžen za korektno profesionalno izvedbo te službe. Koncesionar nam je posredoval Načrt dejavnosti, kjer so navedli, da je ob povečanem številu mrtvih osnovna lokacija za pokope zahodni del pokopališča Barbara,” so pojasnili.

Na poslovilnem objektu Barbara imajo hladilnik in manjšo hladilnico za 8 pokojnih, v primeru večjih potreb pa se lahko na tem objektu in v določenih prostorih upravne zgradbe LOG namesti do 100 pokojnih, v prostorih, ki so sicer hlajeni, vendar vsem pričakovanjem ne ustrezajo povsem kot zahteva zakonodaja. Tovrstne prostore je težko pričakovati, da bodo kjerkoli pripravljeni ‘na zalogo’,” še dodajajo na Občini Ravne.

Več o njihovem občinskem načrtu zaščite in reševanja si lahko preberete TUKAJ. Podatke o infektivnih truplih najdete na strani 24.

Slovenj Gradec

“V našem javnem komunalnem podjetju JKP Komunala Slovenj Gradec predvsem v mesecu novembru beležimo povečano število pokojnikov, a za zdaj z njihovo oskrbo še ni težav. Do vključno 24. novembra beležimo že 32 smrtnih primerov za katere, kar se tiče pogreba poskrbi naše podjetje. Sicer v normalnih časih v povprečju beležimo med 12 in 14 pogrebov mesečno. Oskrba pokojnikov, kar vključuje tudi upepelitev in pogreb poteka normalno. Pokojnike na upepelitev vozimo na ljubljanske Žale, kjer je čakalno doba trenutno krajša kot v Mariboru,” so na naše vprašanje, ki smo ga poslali na MO Slovenj Gradec, odgovorili iz JKP Komunala Slovenj Gradec.

“Za daljšo hrambo pokojnikov imamo lastne hladilne prostore, za večje število pa tudi dogovore s sosednjimi komunalnimi podjetji. Oskrba od smrti do pogreba traja malo dlje kot običajno, največ do enega tedna. S pokopi nimamo težav, saj opravljamo večinoma žarne pokope. Tudi s pokopnimi mesti ni problemov, ker gre v večini primerov za smrt starejših oseb, družine katerih pa že imajo obstoječa grobna mesta. Oskrbo pokojnikov in pogrebe opravljamo skladno z navodili pristojnih služb, svojce pa opozorimo na zakonske ukrepe za preprečitev širjenja virusa, predvsem v smislu druženja ob pogrebni slovesnosti. Navodila se v večini spoštujejo,” so še pojansili pri slovenjgraški komunali.

Sicer pa imamo v podjetju sprejete Ukrepe za nadzor in preprečitev širjenja epidemije COVID-19 in Načrt izvajanja dejavnosti ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Javnem podjetju komunala Slovenj Gradec d.o.o.,” so sklenili zapis.

Ribnica na Pohorju

Lokacijo za pokop imamo na pokopališču in ob čistilni napravi v Ribnici na Pohorju. Za hrambo trupel poskrbi JKP Radlje ob Dravi,” pa so sporočili iz Občine Ribnica na Pohorju.

Vuzenica

“V skladu s sprejetim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Vuzenica ima Občina Vuzenica za pokop večjega števila mrtvih določeno lokacijo neizkoriščenega dela zemljišča, jugo zahodno od lokacije pokopališča Muta-Vuzenica. Do pokopa se bodo trupla hranila v prostorih mrliške vežice na pokopališču Muta-Vuzenica. Ob večjem številu pa se kot lokacija uporabijo prostori Kulturnega doma Vuzenica, Sejmarska ulica 1, Vuzenica,” pa so v sporočilu navedli na Občini Vuzenica.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.