Mladinski svet v preteklem letu s presežki, v 2020 s še večjim obsegom aktivnosti

V petek, 21. februarja 2020, se je sestal Zbor članstva Mladinskega sveta Ravne na Koroškem (MSR).

Ta je najprej obravnaval poročilo o delu v preteklem letu. Zbor članstva ugotavlja, da je bil program dela za leto 2019 več kot 100% realiziran, saj so člani MSR poleg rednih nalog, izpolnili še dodatne. Mladinski svet je tudi v preteklem letu deloval kot prostovoljska organizacija, ki je vključena v Slovensko filantropijo.

Njihovi predstavniki delujejo tudi v Komisiji za mladinska vprašanja pri Občini Ravne na Koroškem, v svetu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne, v pogodbenem partnerstvu LAS Mežiške doline ter v Koroškem medgeneracijskem centru. Mladinski svet Ravne na Koroškem je krovna mladinska organizacija na Ravnah na Koroškem, ki je bila ustanovljena 22. avgusta 2011.

Zbor članstva je sprejel tudi program dela za leto 2020, ki obsega več področij. Poleg že utečenih programskih aktivnostih, obsežne dejavnosti Mladinske iniciative za 3. razvojno os, pa promocije zdravega načina življenja v okviru projektov »MSR šport« in »Za zdravje mladih«, je Zbor članstva v program dela letošnjega leta vpeljal novosti.

MSR bo tako uvedel projekt na temo varovanja okolja, s katerim bodo sodelovali na dnevu za spremembe. Prav tako so člani podali pobudo, da se po več letih, ponovno uvede kino na prostem. Zaradi pomladitve članstva v MSR, bo letos izvedeno tudi izobraževanje kadra. Od vidnih športnih aktivnosti, bo MSR tudi letos organiziral že 6. Miklavžev tek po CIK-CAKU in 2. kolesarski Skok na Stojno.

Mladinski svet za informiranje javnosti uporablja tudi dva spletna portala, msr.si in hitronakorosko.si. Slednji se uporablja za aktivnosti Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Besedilo: Mladinski svet Ravne

Dogodki