Mestna občina Slovenj Gradec z novim rebalansom poračuna

Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec je na 7. redni seji obravnaval tudi novi rebalans poračuna.

S 1. rebalansom proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 povečujejo prihodke za 1.924.973,74 evrov in odhodke za 2.295.117,51 evrov. Načrtovani prihodki tako znašajo 39.929.588,14 evrov, načrtovani odhodki pa 43.781.478,58 evrov.

Rebalans so pripravili predvsem zaradi zaključka nekaterih investicij, ki se financirajo z evropskimi in državnimi sredstvi, kot je na primer projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru«, ki ga povečujejo za 100.000,00 evrov. Zaradi nekaterih dodatnih del in podražitev morajo zagotoviti sredstva za plačilo priznanih povišanj stroškov investicije.

Z rebalansom povečujejo tudi nekatere druge postavke, kot so:

  • Zimska služba – javne ceste v višini 107.988,96 evrov;
  • Zimska služba – gozdne ceste v višini 21.706,28 evrov;
  • Servisiranje javnega dolga v višini 304.028,00 evrov;
  • Subvencioniranje delovanja bazena v višini 300.000,00 evrov;
  • Trajnostna mobilnost – kolesarke v višini 305.983,06 evrov;
  • Podjetniški inkubator Slovenj Gradec v višini 1.455.250,00 evrov;
  • Projekt Gibanje za sončne dni – odbojkarsko igrišče in postavitev igral v višini 62.853,82 evrov
  • Sanacija plazišč v višini 544.755,51 evrov.

Pri projektu izgradnje podjetniškega inkubatorja načrtujejo prejem sredstev sofinanciranja s strani ministrstva v višini 1.496.850,00 evrov.

Ob navedenem pa morajo poudariti težave pri zagotavljanju zadostnih virov, zlasti z vidika, da sredstva povprečnine in primerne porabe ne zadoščajo za pokritje vseh nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ali država. Izračun po veljavni metodologiji pokaže, da s primerno porabo prejmejo kar 2,6 milijona evrov premalo sredstev za pokritje njihovih obveznih nalog.

Besedilo: Mateja Kotnik, MO Slovenj Gradec

Dogodki