Kupujete sadje in zelenjavo na stojnicah ob cestah? To so ugotovili inšpektorji …

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila poročilo o nadzoru sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah v letu 2020.
sadje in zelenjava

Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. Poleg pravilnega označevanja so inšpektorji preverjali tudi izpolnjevanje splošnih higienskih pogojev na mestu prodaje.

V okviru posebnega nadzora je bilo od 13. maja do 14. julija. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

Leto 2020 so izvajanje prodaje sadja in zelenjave na stojnicah močno zaznamovali ukrepi zaradi pandemije COVID-19. Omejevanje mobilnosti prebivalstva je zmanjšalo množično prakso odhajanja ‘turistov’ na oddih od konca aprila in v začetku maja, predvsem v turistične kraje proti morju. Zaradi tega dejstva je bilo tudi ponudbe sadja in zelenjave na stojnicah ob cestah v tem času manj kot prejšnja leta.

V primeru navajanja pridelovalca iz Slovenije so inšpektorji poleg dokumentacije (dokument izdaje in dokument nabave) preverjali pridelke tudi na mestu pridelave (stanje pridelkov, čas obiranja, način transporta) ter v nekaterih primerih odvzeli tudi vzorce za izotopske analize, ki bo pokazala verjetnost navedenega porekla.

Tudi v letu 2020 je ugotovljeno, da se prodaja na stojnicah na območju Slovenije ne izvaja enakomerno, da je prisotna predvsem v osrednji in jugozahodni Sloveniji.

Največ neskladnosti je bilo ugotovljenih pri splošni označenosti sadja in zelenjave (22 %), sledi nepravilno navajanje porekla (14%), neustrezno zagotavljanje sledljivosti (10 %). Glede sledljivosti je bilo največ neskladnosti ugotovljenih pri jagodah ( 14.%). Glede pravilne označenosti (razen porekla) je bilo največ neskladja ugotovljenega pri špargljih ( 23%). Glede navajanja porekla je bilo največ neskladja ugotovljenega pri špargljih (23%).

Odvzetega in uničenega je bilo 420,8 kg sadja in zelenjave. Največ je bilo zaseženih češenj in marelic. Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe – teh je bilo 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov in podali dva obdolžilna predloga.

Inšpektorji še opozarjajo, da kljub izvedenim postopkom in odvzetim pridelkom ni opaziti bistvenega napredka pri dosegu skladnosti prodaje sadja in zelenjave na stojnicah. Inšpekcija ocenjuje, da bi bilo potrebno zakonsko regulirati prodajo sadja in zelenjave na stojnicah izključno na za to organiziranem in registriranem mestu in ne ob cestah ali na parkiriščih ob cestah.

UVHVVR ocenjuje, da stojnice ob cestah niso najbolj zaupanja vredna mesta za nabavo sadja in zelenjave, saj so nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti in navajanja porekla na teh mestih še vedno prepogosta.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije