Hofer tudi v 2022 stopa z visokim dvigom plač: V treh letih prodajalkam in prodajalcem več kot 30-% zvišanje plačila

Pri HOFERju so tudi letos s 1. januarjem svojim sodelavkam in sodelavcem že tradicionalno dvignili plače– v prodaji in logistiki za kar 6,9 %. Večino zaposlenih predstavljajo sodelavke in sodelavci v prodaji, kisedaj za 30 ur/teden (povprečni faktor ur v trgovinah HOFER) prejmejo1.372,50€ bruto, s čimer njihovo plačilo za kar 27,7 % presega slovensko minimalno plačo za 40 ur/teden. V zadnjih treh letih se jeplačilo HOFERjeve prodajalke oz. prodajalca povišalo za več kot 30 %. Tudi letos pa bodo prejeli regres v višini 1.700 €.

Povišanje plač za 6,9 %, kar predstavlja več kot 100 € bruto

Tudi letos so pri HOFERju prilagodili plače v skladu s poslovno politiko podjetja, da višino plač skrbno analizira ob izteku vsakega koledarskega leta.Tako so letosplače v logistiki in prodajiv povprečju povišali za 6,9 %, kar pomeni, da bodo HOFERjeve prodajalke in prodajalci, zaposleni za 40ur/teden, v 2022 prejemali več kot 100 € bruto višjo plačo. Poleg dviga plač pa je v preteklem letu znotraj podjetja HOFER napredovaloveč kot 70 zaposlenih, ki so bili tako deležni še spodbudnejšega mesečnega plačila in s tem možnosti razvoja svoje kariere.

Prodajalka/prodajalec v HOFERjuza 30 ur/teden prejme 1.372,50€ bruto plače

Sodelavke in sodelavci v prodaji so že v preteklih letih prejemali nadpovprečno visoko plačilo v trgovski panogi. Tudi letos plačilo bistveno presega slovensko minimalno plačo.Zaposleni v prodaji za delo30ur/teden v najvišjem plačilnem razreduprejme plačilo 1.372,50 € bruto, kar za 27,7 % presega slovensko minimalno plačoza 40ur/teden (1.074,43 €). Tako za četrtino krajši delavnik prejmejoveč kot četrtino višje plačilo. Prodajalke in prodajalci za 40 ur/tedenpa v najvišjem plačilnem razredu prejmejo 1.830,00€ bruto, s čimer njihovo plačilo slovensko minimalno plačo presega za več kot 70 %.

Junija tudi tokrat polni regres 1.700 €

Poleg višje plače bo HOFERjeve sodelavke in sodelavce tudi tokrat junija razveselil regres v vrednosti 1.700 €, pripadajo pa jim tudi druge finančne nagrade:

  • najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 €/dan),
  • maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 €/km),
  • decembrsko izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 240 €,
  • dodatno HOFER zaposlenim vplačuje tudi v drugi steber pokojninskega zavarovanja.

Delajo krajši čas, zaposleni za polni delovni čas – HOFER (po)polni delovni čas

Že septembra 2020 je HOFER na področju prodaje in logistike (kjer so bili zaposleni večinoma za krajši delovni čas) predstavil inovativen zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, ki omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To v praksi pomeni, da HOFERjeve sodelavke in sodelavci dogovorjeno delajo krajši delovni čas, vendar so zaposleni za polni čas. Pripadajo jim pravice zaposlitve za polni delovni čas, šteje se jim polna pokojninska doba, pripada pa jim tudi polni regres.

Konec leta 2021 je bilo v nov zaposlitveni model vključenih že 95 % vseh HOFERjevih sodelavk in sodelavcev iz prodaje in logistike, ki so izpolnjevali pogoje (2 aktivni leti pri podjetju) in so bili pred tem zaposleni za krajši delovni čas. Z letom 2022 pa trgovec omogoča možnost vključitve v zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas tudi svojim sodelavkam in sodelavcem na področju uprave.

Besedilo: Hofer

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije