Dotrajan in nevaren hotelski objekt Rimskega vrelca bo nadomestil sodoben in trajnostno zasnovan butični hotel

Podjetje Rimski vrelec, ki je z nakupom propadajočega turističnega kompleksa v Kotljah pristopilo k projektu njegove revitalizacije, se je po posvetu s strokovnjaki iz gradbeništva in arhitekture odločilo dotrajano in nevarno stavbo hotela podreti. Na območju sedanjega hotela bodo postavili nov butični hotelski objekt, ki bo sledil trajnostnim praksam ter vsem sodobnim smernicam namestitvenih kapacitet višje kategorije.
Vdor vode v objekt Rimskega vrelca je povzročil nepopravljivo škodo.

V dolgih letih propadanja je bil obstoječi hotelski objekt izpostavljen različnim vremenskim vplivom, saj je zaradi vandalizma mestoma ostal brez oken in vrat. Objekt je v popolnoma dotrajanem stanju. Posamezni prostori so napolnjeni s padavinsko vodo, stene objekta so trhle in mestoma močno poškodovane. Nahajanje v notranjosti objekta je lahko nevarno in hkrati izjemno zahtevno za obnovo. Poleg tega obstoječi objekt z vidika sodobnih namestitvenih standardov ne ustreza več kategorizaciji hotela višjega razreda. Velikost sob je pod dimenzionirana, uporabljeni gradbeni materiali so slabše kvalitete in ne odgovarjajo standardom trajnostne gradnje, objekt kot celota tudi ne zagotavlja trajnostnega delovanja, k čemur sicer stremi podjetje Rimski vrelec.

Stene hotela Rimski vrelec v eni izmed sob

Po mnenju arhitekturne in gradbene stroke obstoječi hotelski objekt nima nobenega zdravega jedra, niti zgodovinske vrednosti. Stavba ni zaščitena kot kulturni spomenik. Ob prenovah v preteklih desetletjih je bil izgled prvotne stavbe zgolj umetno poustvarjen. Na podlagi pridobljenih mnenj je podjetje Rimski vrelec pristopilo k izdelavi ustrezne projektne dokumentacije za rušitev objekta ter jo skladno z veljavno zakonodajo že posredovalo na Upravno enoto.

Po preteku 8-dnevnega roka, ki se je iztekel v sredo, 13. 1. 2021, lahko podjetje prične z rušitvenimi deli. Franc Gornjak, odgovorni projektant za pripravo projektnega elaborata rušitve objekta Rimski vrelec, je o obstoječem stanju objekta in pogledu naprej dejal: »Nova lastnika kompleksa Rimski vrelec sistematično pristopata k realizaciji zastavljenega projekta. Sedanji objekt je namreč star 125 let, večkrat predelan in dodelan in tako sanacija starega objekta ekonomsko ni upravičena. Prepričan sem, da bo nov sodobni objekt Rimskemu vrelcu povrnil vso njegovo pravo vsebino.«

Arhitekt Jure Kotnik, ki v projektu sodeluje s pripravo projektne dokumentacije za nov hotelski kompleks, je izpostavil: »Osrednji objekt Rimskega vrelca je po letih propadanja načel zob časa do nepopravljive stopnje zaradi vdora vlage in porušitev v objektu do mere, da ni več statično varen. Tudi s funkcionalnega vidika obstoječi prostori ne ustrezajo sodobnim standardom, velikost sob je pod vsemi klasifikacijami in neuporabna za današnji čas. Hkrati je objekt brez realne zgodovinske vrednosti, saj je bil historičen izgled poustvarjen in zato tudi s te plati ni
razlogov za ohranitev. Objekt sicer daje vtis starinskosti, vendar so njegovi elementi zlagani in nepristni. Na primer, šivani robovi, ki objektu dajejo grajski izgled in bi morali varovati njegove robove, so narejeni iz nalepljenega stiropora in ometa in so delno že odpadli. Fasadni les, ki posnema vidne konstrukcije hiš germanskega okolja iz 19. stoletja, so na Rimskem vrelcu samo na omet pritrjene in pobarvane deske debeline 3 centimetre, ki tudi že odstopajo in razkrivajo
dejansko stanje na objektu.«

Obstoječa stavba ne ustreza funkcionalnim standardom v hotelirstvu.

Direktor podjetja Rimski vrelec, Peter Čuješ, je ob tej priložnosti povedal: »Odločitev za rušitev objekta vsekakor ni bila lahka. Večina med nami ima na Rimski vrelec lepe spomine in tudi stavba daje prostoru določen karakter. Po posvetovanju s stroko je bilo jasno, da je objekt v izjemno slabem stanju, nevaren in nefunkcionalen. Morebitna obnova bi prinesla številne omejitve pri vzpostavitvi sodobne ponudbe novega butičnega hotela, poleg tega bi podaljšala čas gradnje in celotno investicijo drastično podražila. Naš cilj je, da projekt realiziramo do leta 2024, kot je predvideno, ter pri tem ustvarimo novo dodano vrednost v turizmu, ki bo odgovarjala zahtevam in pričakovanjem sodobnega turista.«

Z rušitvenimi deli naj bi pričeli takoj po preteku zakonsko določenega 8-dnevnega roka oziroma predvidoma v drugi polovici januarja. Za rušenje objekta je med več prejetimi ponudbami bilo izbrano podjetje Gradbeništvo Kuster d.o.o., ki bo z deli pričelo predvidoma že v drugi polovici januarja.

Ekipa Rimskega vrelca v sodelovanju s podjetjem LANARA Consulting, specializirano za trženje v turizmu, in arhitekturnim birojem Arhitektura Jure Kotnik nadaljujejo s faznim izvajanjem projekta. Kot prva izmed faz poteka ureditev športno-rekreacijskega kompleksa s športnimi in otroškim igriščem ter lokalom za prijetno posedanje in gibanje v naravi. Projekt je pripravljen, zaradi začasne ustavitve administrativnih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj na upravnih enotah v času pandemije pa se je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja nekoliko upočasnil. Ekipa kljub temu intenzivno dela in načrtuje odprtje tega dela že v drugi polovici letošnjega leta.

Besedilo: Rimski vrelec d.o.o.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije