V Slovenj Gradcu mednarodni arheološki simpozij Z ognjem in mečem, protiturška obramba na današnjem koroškem ozemlju

Koroški pokrajinski muzej danes v Slovenj Gradcu pripravlja mednarodni arheološki simpozij z naslovom Z ognjem in mečem, protiturška obramba na današnjem koroškem območju. Slovenjgraški muzealci dogodek pripravljajo ob bližajoči se 550. obletnici prvega turškega vpada na Koroško, so sporočili iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

Gostujoči predavatelji bodo govorili o razmerah na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem v drugi polovici 15. in v 16. stoletja, največ prispevkov pa se nanaša na območje Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. V omenjenem muzeju so namreč ugotovili, da so, kljub številnim in pogostim turškim vpadom, o katerih pišejo zgodovinski viri, arheološke najdbe, vezane na tujo vojsko, odsotne ali še neprepoznane.

Maloštevilne rekonstrukcije objektov iz tega časa, kot primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini, jim bodo v spodbudo, da tudi v Sloveniji predstavijo Turške šance na Preškem vrhu z arheološkim parkom.

Med drugim bo profesor Sašo Jerše na simpoziju spregovoril o Štajerski, Koroški in Kranjski kot prebivališčih vojne, publicist Peter Fister bo imel predavanje na temo Raziskava posebnih regij in celotnega območja slovenskih protiturških taborov, arheologinja Mateja Ravnik bo imela predavanje z naslovom Bežite, Turki prihajajo, poskus pregleda z arheološkimi raziskavami odkritih ostalin iz časa turških vpadov na območju Slovenije, profesor Vinko Skitek pa bo predstavil protiturške utrdbe na jugovzhodu Koroške v luči arhivskih virov od 15. do srede 17. stoletja.

Simpozija se bo udeležila tudi muzejska svetnica Saša Djura Jelenko, ki bo govorila o slovenjgraškem obrambnem jarku, arheologinja Anja Mihelič Pogorelčnik pa bo predstavila Cerkev sv. Pankracija na grajskem griču nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu v času turških vpadov.