V letu 2017 prenehalo poslovati več podjetij, na novo jih je vrata odprlo manj kot leto pred tem

  • Pixabay
V Sloveniji v letu 2017 je nastalo na novo 7.186 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 14 % manj kot v letu 2016, poslovati pa je v letu 2017 prenehalo 7.640 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 4 % več kot v prejšnjem letu.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v 2017 nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v letu pred tem

V Sloveniji je v letu 2017 prenehalo poslovati 7.640 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, 7.186 novih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo pa je v tem letu začelo s poslovanjem. Prvih je bilo za 4% več, drugih pa za 14 % manj kot v 2016. Odstotek podjetij od vseh, ki so nastala na novo, in odstotek od vseh, ki so prenehala poslovati, sta bila najvišja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (prvih je bilo 18,5 %, drugih 18,8 %). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (15,8 % in 16,6 %) in podjetja v gradbeništvu (15,1 % in 16,5 %). 

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija

Začasen podatek za 2017,
VIR: SURS

Med novonastalimi podjetji in med tistimi, ki so prenehala poslovati, prevladovale pravne osebe

Med obojimi podjetji so glede na pravnoorganizacijsko obliko prevladovale pravne osebe. Novonastala podjetja z vsaj eno zaposleno osebo so bila v 54,7 % pravne osebe, v 45,3 % pa fizične osebe. Podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, so bila v 52,1 % pravne, v 47,9 % pa fizične osebe, poročajo iz SURS.

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, 2017

Pet let po nastanku še poslovala več kot tretjina podjetij

Podatki SURS kažejo, da od vseh podjetij, ki so na novo nastala in začela poslovati v letu 2012, jih je po petih letih, tj. v letu 2017, še poslovalo 37,6 %. Odstotki podjetij, ki so pet let po nastanku še poslovala, so bili najvišji v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (43,8 %), v predelovalnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje (v vsaki po 43,5 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (42,9 %). 

Delež pet let preživelih podjetij od novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo

VIR: SURS

Tudi večina v 2017 nastalih in večina v 2017 podjetij, ki so prenehala poslovati, zaposlovala največ po 4 osebe

Velika večina podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2017, in tudi velika večina tistih, ki so v tem letu prenehala poslovati, je zaposlovala po največ 4 osebe, kar je razvidno iz spodnje tabele. Med prvimi je bilo takih 97,0 %, med drugimi pa 98,1 % podjetij. 

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija

Začasni podatki,
VIR: SURS

SURS poroča, da bodo podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2017 objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. septembra 2019. 

VIR: Statistični urad Republike Slovenije

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila