Search
Close this search box.

Vodja računovodstva (m/ž) – WORKFORCE d.o.o.

Delate v računovodstvu in ste pripravljeni narediti naslednji korak v svoji karieri?

Naš naročnik je ugledna proizvodna družba s sedežem na Koroškem. Iščejo izkušenega kandidata za vodenje in usmerjanje utečenega kolektiva v računovodskem oddelku.

Vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje izvajanje procesov v računovodskem oddelku – skladno z zakonodajo, sprejetimi politikami poslovanja in usmeritvami vodstva. Tipične naloge, ki jih opravlja oddelek:

Vodenje glavne knjige in pomožnih knjig v skladu z zakonodajo in internimi akti podjetja
Razčiščevanje kontov glavne knjige, priprava temeljnic
Računovodsko in davčno načrtovanje, nadziranje, analiziranje in informiranje
Sodelovanje z revizorji in davčnimi inšpektorji
Priprava mesečnih in letnih računovodskih izkazov in bilanc za notranje in zunanje uporabnike
Obračun DDV
Usklajevanje s pomožnimi knjigami (vodenje registra osnovnih sredstev)
Izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov
Nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa, knjiženje prilivov in drugih finančnih transakcij
Priprava rednih in izrednih finančnih in drugih poročil

Sodelovanje pri oblikovanju poslovne politike in strategije razvoja oddelka
Sodelovanje pri razvoju informacijske podpore v oddelku
Vodenje zaposlenih v oddelku (organiziranje dela, informiranje, planiranje in usmerjanje razvoja, sodelovanje pri zaposlovanju, vrednotenje delovne uspešnosti, spodbujanje zavzetosti in motiviranje)
Priprava predlogov izboljšav / optimizacije delovnih procesov

 

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST