Vodja nabave (m/ž) – SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: Zahtevana izobrazba: VIII/2.; ekonomska, upravna, organizacijska ali druga ustrezna smer 5 let na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela. Alternativno: VIII/1.; ekonomska, upravna, organizacijska ali druga ustrezna smer in 6 let na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela oziroma VII. Stopnja Vozniški izpit B kategorije

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
· Implementacija strategije organizacije ter postavljanje ciljev področja nabave v okviru ciljev družbe
· Delegiranje pristojnosti in odgovornosti ustreznim zaposlenim znotraj organizacijske enote
· Vodenje in organizacija operativnega dela na področju nabave
· Sodelovanje pri vzpostavitvi posameznih procesov v nabavni službi skladno z usmeritvami nabave SIJ
· Koordinacija z drugimi službami v družbi ter po potrebi z zunanjimi institucijami
· Sodelovanje z direktorji in vodji oddelkov v podjetju na področju nabave in ostalih področjih, ki so pomembna za nemoteno poslovanje podjetja
· Upravljanje dogovorjenih nabavnih kategorij materialov in storitev z namenom optimizacije stroškov in priprava strategij za posamezne kategorije
· Raziskovanje nabavnega trga strateških materialov in storitev ter spremljanje tržnih trendov
· Razvoj ključnih dobaviteljev in poglabljanje poslovnih odnosov
· Razširjanje baze ustreznih dobaviteljev
· Izstavljanje povpraševanj in zbiranje ponudb ter sodelovanje pri izbiri najugodnejšega ponudnika
· Izdelovanje poročil za potrebe nabave
· Sodelovanje pri izkoriščanju nabavnih sinergij v Skupini SIJ
· Sodelovanje pri reševanju in analiziranje reklamacij v okviru kompetenc
· Vključevanje v reševanje reklamacij do dobaviteljev, soodločanje o potrditvi/zavrnitvi reklamacij in odločanje o nosilcu stroškov
· Koordiniranje zahtev do dobaviteljev s področja logistike in kakovosti
· Ažurno spremljanje zalog in potreb ter sprotno prilagajanje dinamiki proizvodnje in prodaje
· Prepoznavanje materialov ter njihovo uporabo v procesu
· Sodelovanje pri razgovorih, avditiranju in ocenjevanju poslovnih dobaviteljev
· Samostojno vzdrževanje baz podatkov in analiz materialov in storitev ter cenovnih gibanj
· Priprava podatkov nabave za potrebe ponudbenega oddelka in prodaje
· Priprava nabavnih cenikov in analiz
· Sodelovanje pri izdelavi pogodb in priprava predlogov pogodb z dobavitelji
· Ažurno spremljanje pogodb do dobaviteljev
· Poslovanje v skladu s carinskimi in davčnimi predpisi
· izvajanje nabavne politike skupine SIJ in sodelovanje na skupnih nabavnih projektih družb v skupini SIJ
· sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001,
· Izdelava SVK za nabavo v skladu s poslovnikom podjetja
· Spremljanje novosti na delovnem področju, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela
· Skrb za strokovni razvoj sodelavcev, načrtovanje izobraževalnih aktivnosti skladno s potrebami
· Sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav
· Sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji
· Poročanje nadrejenemu skladno z organigramom

V SODELOVANJU Z

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.