Vodja delovne skupine v proizvodnji (m/ž) – Iskraemeco d.d.

Brez najmanjšega dvoma lahko rečemo, da so visoko motivirani, odgovorni in proaktivni zaposleni glavni razlog za uspeh in razvoj našega podjetja. Razveselimo se vsake nove okrepitve naše ekipe talentiranih in prizadevnih strokovnjakov, ki si vneto prizadevajo za učinkovito reševanje problemov in nenehne izboljšave.

Brez najmanjšega dvoma lahko rečemo, da so visoko motivirani, odgovorni in proaktivni zaposleni glavni razlog za uspeh in razvoj našega podjetja. Razveselimo se vsake nove okrepitve naše ekipe talentiranih in prizadevnih strokovnjakov, ki si vneto prizadevajo za učinkovito reševanje problemov in nenehne izboljšave.

Vsem, ki so pripravljeni sprejeti nove izzive ponujamo priložnost na delovnem mestu:

Vodja delovne skupine v proizvodnji (m/ž)

Odgovorni boste za:
• razporejanje sodelavcev po delovnih mestih za optimalno izvajanje dela,
• odzivanje ob napakah na naročilih, v proizvodni in tehnološki dokumentaciji in drugih dokumentih vezanih na proizvodni proces ter na motnje ali zastoje v delovnem procesu ter sodeluje pri odpravi le-teh,
• skrb za sprotno zaključevanje proizvodnih nalogov,
• skrb za pravočasno dobavo potrebnega materiala na delovno mesto,
• skrb za pravočasno in kvalitetno izdelavo izdelkov,
• skrb za materialno stanje – fizično in informacijsko,
• izdelovanje obračunov in vodenje potrebnih evidenc,
• skrb za usposabljanje delavcev za kvalitetno in varno delo,
• sodelovanje pri tehnoloških in drugih spremembah,
• vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje dela organizacijske enote,
• skrb za varno delovno okolje, varno delo ter za delovna sredstva,
• vzdrževanje čistoče, reda in discipline ter skrb za tehnološko disciplino,
• prenašanje znanja in informacij na sodelavce.

V SODELOVANJU Z

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST