Vodilni strokovnjak na kadrovskem področju (m/ž) – SIJ METAL RAVNE d.o.o.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.

• vzpostavitev obojestranske komunikacije z vodstvom in zaposlenimi, upravljanje
odnosov z zaposlenimi in prepoznavanje kadrovske problematike,
zavzetosti/nezavzetosti zaposlenih;
• reševanje vprašanj in potreb zaposlenih v zvezi z delom, svetovanje ter posredovanje
informacij glede vseh kadrovskih zadev;
• v sodelovanju z vodji področij planiranje potreb po kadrih, vodenje postopkov
selekcije in zaposlovanja zunanjih kandidatov ter prerazporejanja notranjih resursov;
• skrb za organizacijo uvajanja in usposabljanja novo zaposlenih. Sodelovanje z vodji in
mentorji pri izvajanju programov uvajanja in usposabljanja
• vezanih na delovno mesto;
• koordinacija procesa ciljnega vodenja, ocenjevanja ter nagrajevanja delovne
uspešnosti;
• skrb za pravočasno planiranje in izvajanje individualnih razvojnih načrtov, izvajanje
obveznih usposabljanj ter dodatnih izobraževanj v zvezi z delom;
• redna udeležba na kolegijih organizacijske enote za katero skrbi, obravnava in
pravočasno reševanje kadrovske problematike;
• izpolnjevanje pravilnikov in navodil na področju upravljanja kadrov, sledenje pravilom
in centralno vzpostavljenim procesom;
• obvladovanje stanja bolniške odsotnosti in nadur ter predlaganje ukrepov za njihovo
zmanjšanje;
• obvladovanje in poročanje ključnih kadrovskih matrik: stroški dela, bolniška
odsotnost, gibanje zaposlenih in drugo skladno z vzpostavljenim sistemom HR
kazalnikov;
• vnos in vzdrževanje osebnih podatkov zaposlenih v kadrovskem informacijskem
sistemu in drugih podatkovnih bazah;
• sodelovanje v postopku prepoznavanja TALENTOV, kadrovskih potencialov in
namestnikov za vsa ključna in vodstvena delovna mesta na funkcionalnem področju,
za katero skrbi;
• ažuriranje delovnih koledarjev, planiranje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih ter skrb
za disciplino in pravočasno pripravo podatkov za obračun plač v sistemu evidentiranja
delovnega časa;
• ostala dela po navodilu nadrejenega.

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.