Search
Close this search box.

Različni profili m/ž – Elektro Maribor, d.d.

Ponašamo se z dolgoletno tradicijo in imamo vizijo postati vodilna družba za oskrbo z naprednimi elektroenergetskimi storitvami, ki temelji na odličnosti in inovativnosti poslovanja. Podpiramo projekte, aktivnosti in dejavnosti, ki so pomembni za lokalno in širšo družbeno skupnost, in sicer za, za trajnostni razvoj, socialno pravičnost, spodbujanje odličnosti, inovativnosti in kreativnosti.

O podjetju
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji. Že 110 let z razvojem elektrifikacije omogočamo visoko kakovost življenja in spodbujamo gospodarski razvoj. Iz dneva v dan skrbimo za zanesljivo, varno in stabilno oskrbo z električno energijo. Več kot 760 zaposlenih poskrbi, da ima preko 225.000 uporabnikov čim bolj nemoten dostop do kakovostne električne energije. Distribuiramo dobrih 20% vse električne energije, upravljamo z več kot 17.000 km omrežja in imamo najvišji delež uporabnikov, kar 99,9%, ki so vključeni v sistem naprednega merjenja električne energije v Sloveniji.

Glavne dejavnosti podjetja
Glavna dejavnost družbe je distribucije električne energije.

Organizacijska struktura in klima
Organizacijska struktura vključuje upravo družbe in področja: distribucije, storitev, financ in ekonomike. Družba ima pet območnih enot in dve storitveni enoti. V družbi delujeta socialna partnerja, svet delavcev in sindikat, ki predstavljata interese zaposlenih v družbi. Organizacijska klima zasleduje temeljne vrednote družbe, to so spoštovanje etičnih in pravnih norm, poštenost, kakovost in poslovna odličnost. Prizadevamo si za korekten odnos do zaposlenih na temelju spoštovanja, zagotavljanja primernega delovnega okolja, omogočanja poklicnega samouresničevanja in osebnostnega razvoja.

Naša vizija in cilji
Ponašamo se z dolgoletno tradicijo in imamo vizijo postati vodilna družba za oskrbo z naprednimi elektroenergetskimi storitvami, ki temelji na odličnosti in inovativnosti poslovanja. Podpiramo projekte, aktivnosti in dejavnosti, ki so pomembni za lokalno in širšo družbeno skupnost, in sicer za trajnostni razvoj, socialno pravičnost, spodbujanje odličnosti, inovativnosti in kreativnosti.

Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
V svojo delovno sredino vabimo odgovorne in motivirane sodelavce, ki jih veseli timsko delo in so jim vsakodnevni izzivi v veselje ter hkrati želijo delati v uspešni, stabilni družbi z dolgoletno tradicijo, ki podpira osebno in strokovno rast. Področja zaposlovanja: elektrotehnika, s poudarkom na močnostni elektrotehniki, energetika, mehatronika, idr.

V SODELOVANJU Z

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST