Različni profili – DARS – Družba za avtoceste RS

Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Opis podjetja
Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

Glavne dejavnosti podjetja
Cestninjenje
Uporabniki avtocest in hitrih cest v Sloveniji imajo na voljo dva načina plačevanja cestnine glede na kategorijo vozila, ki omogočata cestninjenje brez ustavljanja, zato je njihova pot hitrejša, varnejša, udobnejša in okolju prijaznejša.

Vzdrževanje
Skrbimo za redno letno in zimsko vzdrževanje avtocest in hitrih cest, priključkov in razcepov, počivališč in drugih cest, za čim bolj nemoten promet pa izvajamo nujne ukrepe tudi ponoči. Poleg vzdrževanja zagotavljamo tudi prevoznost ob nesrečah, kjer sodelujemo z intervencijskimi službami.

Upravljanje
Z zemljišči, vozišči, počivališči, objekti in napravami na avtocestah in hitrih cestah upravljamo učinkovito in odgovorno do okolja. Zato izvajamo družbeno odgovorne projekte za povečevanje prometne varnosti, nadziramo in vodimo promet 24 ur na dan ter informiramo o prometnem stanju.

Investicije in obnove
Razvoj in obnavljanje avtocest in hitrih cest, s katerimi upravljamo in jih vzdržujemo, financiramo iz različnih sredstev. Prednjačijo dolžniška sredstva, investiramo pa tudi z lastnimi in evropskimi sredstvi ter iz drugih virov.

Organizacijska struktura in klima

Dostopno na naši spletni strani (glej »Organigram organa«).

Klima v organizaciji:
Klimo v DARS d. d. lahko prepoznamo kot odgovoren odnos do kakovosti opravljenega dela, prisotnost inovativnosti in iniciativnost, motivacije ter zavzetosti zaposlenih. Delo poteka v dobrih in spoštljivih notranjih odnosih ter pod dobrim vodenjem.

Naša vizija in cilji

Dostopno v našem Letnem poročilu 2021, stran 16: LP DARS 2021.pdf

Cilji, ki jim sledimo:

Varnost in pretočnost prometa: Zagotavljanje prometne varnosti, pretočnosti prometa in udobja za uporabnike na avtocestnem omrežju.
Poslovna stabilnost: Zagotovitev dolgoročno stabilnega poslovanja z uvajanjem vitkega poslovanje in implementacijo poslovne odličnosti.
Kompetentni in zadovoljni zaposleni: Neprestana krepitev kompetentnosti zaposlenih. Oblikovanje ustvarjalnega, varnega in zanimivega delovnega okolja.
Zaposlovanje
Delovna mesta, katera želimo zapolniti
Aktualno razpisana delovna mesta si lahko ogledate na tej povezavi.

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Različni profili – Iskraemeco d.d.

Od novih sodelavcev pričakujemo strokovnost, zavzetost, sodelovanje in proaktivnost. Ključnega pomeni je, da z nami delijo naše vrednote: ljudje, zavzetost in odgovornost, skrb za kupce,

Read More »

Različni profili – Petrol d.d.

Nudimo stabilno zaposlitev, možnosti stimulativnega nagrajevanja, dinamično delovno okolje, v katerem ekipe delujejo povezano, ter številne aktivnosti na področju izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja. Opis

Read More »
Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.