Različni profili – CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

Od svojih sodelavcev pričakujemo strokovno znanje in usposobljenost, pozitivno naravnano osebnost, osredotočenost na delo, sposobnost doseganja zastavljenih ciljev, samoiniciativnost in inovativnost.

#CGP
# Eno od vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji z več kot 50-letno tradicijo
# Več kot 15.000 uspešno izvedenih projektov
# Svojim kupcem zagotavljamo celovite in kakovostne storitve na področju inženirske gradnje, gradnje stavb, komunalne infrastrukture, vzdrževanja cest in proizvodnje gradbenih materialov

Poslanstvo
Svojim kupcem zagotavljamo celovite in kakovostne storitve na področju nizkih in visokih gradenj, vzdrževanja cestnega omrežja in vodotokov ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov. Lastnikom zagotavljamo primeren donos na vloženi kapital, zaposlenim pa poklicni in osebnostni razvoj.

Vizija
Skupaj z ostalimi družbami v skupini bo družba CGP, d.d. ohranila položaj enega izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju gradbeništva ter vzdrževanja cest in vodotokov v regiji. Aktivno bo nastopala na območju celotne Slovenije ter širila poslovanje na tuje trge.

Vrednote
Naše delovanje temelji na zaupanju, zanesljivih in varnih rešitvah, fleksibilnosti in partnerstvu, sodelovanju ter odgovornosti do naravnega in družbenega okolja. Ustvarjamo dodano vrednost za naročnika ter končnega uporabnika, obenem pa skrbimo za zadovoljstvo ter osebno rast in razvoj zaposlenih.

Zakaj CGP
Spoštujemo preteklost, a v prihodnost vstopamo s tradicijo, izkušnjami, strokovnostjo in finančno trdnostjo.

Vseskozi se zavedamo, da morajo biti naši projekti tako kakovostni, da lahko kljubujejo zobu časa. Naša zaveza tradiciji in prihodnosti, ki nam kaže pot naprej, je gonilo naše poslovne filozofije. V čedalje hitrejši razvoj sodobne družbe vnašamo vedenje o pomenu trajnosti: vzdržljivost naši projektov mora biti tako rekoč neomejena; vse ustvarjeno pa mora slediti izzivom prihodnosti. Odločno in pogumno smo začeli graditi hidroelektrarne, priložnost vidimo v izgradnji železniškega omrežja in nadaljnjem razvoju na področju izgradnje energetskih objektov in infrastrukture.

#Dejavnosti podjetja
INŽENIRSKE GRADNJE – delujemo na trdnih tleh
Inženirske gradnje so naša tradicionalna dejavnost: storitve na področju cestne in železniške infrastrukture, izgradnja kanalizacij, vodovodov, čistilnih naprav, urejanje okolice in drugo. Kakovostne storitve zagotavljamo z odlično tehnologijo in učinkovito povezanostjo vseh izvedbenih enot gradbene operative, specializirane enote za polaganje asfalta, proizvodnje, mehanizacije, skladišč ter vseh podpornih služb.

GRADNJA STAVB – širimo dimenzije zaupanja
Gradnja stavb je postala najbolj prepoznaven steber poslovanja Skupine CGP. Naše izkušnje, znanje in trdo delo so temelj na katerem gradimo zaupanje z naročniki. Zagotavljamo visoko kakovostne storitve svetovanja, projektiranja in gradnje vseh vrst novogradenj, adaptacij in sanacij različnih objektov. Gradimo poslovne in industrijske objekte, objekte splošnega družbenega pomena, trgovske in servisne centre ter individualne in večstanovanjske objekte. Izvajamo zemeljska, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela.

INVESTITORSKI INŽENIRING – vlagamo v rast
Glede na potrebe in odziv trga sodelujemo od idejne zasnove objekta do predaje ključa. Poskrbimo za tehnično dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa
izvedemo vse faze gradnje do zaključka projekta in pridobitve uporabnega dovoljenja. Gradimo posamezne faze ali celoto, največji poudarek je na izgradnji stanovanjsko-poslovnih objektov. Pri gradnji upoštevamo najnovejša dognanja, uporabljamo najkakovostnejše materiale; sodoben dizajn in oblika naših stavb pa okolju dajeta prepoznaven pozitiven odsev.

VZDRŽEVANJE CEST – združujemo kakovost in trdnost
Po velikosti cestnega omrežja smo največji izvajalec rednega vzdrževanja na območju Republike Slovenije, saj vzdržujemo petino celotnega državnega cestnega omrežja. Vzdrževalna dela opravljamo na celotnem območju Dolenjske, Posavja, Ribniško-Kočevske regije, Bele krajine ter Ivančne Gorice, Trojan, Zagorja in Škofljice. Letno in zimsko vzdrževanje izvajamo za vse vrste cest, od hitrih, glavnih in regionalnih do lokalnih. Vzdržujemo tudi mestne ulice in kolesarske ceste; prav izgradnja slednjih je v močnem porastu, zato aktivno sodelujemo pri pripravi normativov za vzdrževanje kolesarskih cest.

PROIZVODNJA – verjamemo v lastne moči
Z lastnimi surovinskimi viri si skupina zagotavlja konkurenčno prednost in neodvisnost. Imamo najsodobnejše opremljeno asfaltno bazo, devet obratov za pridobivanje kamnitih materialov, šest lastnih betonarn za izdelavo najrazličnejših betonskih mešanic, železokrivnico in lastno proizvodnjo betonskih hal. V dveh lastnih laboratorijih redno nadzorujemo kakovost materialov ter razvijamo in preizkušamo nove.

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Različni profili – Iskraemeco d.d.

Od novih sodelavcev pričakujemo strokovnost, zavzetost, sodelovanje in proaktivnost. Ključnega pomeni je, da z nami delijo naše vrednote: ljudje, zavzetost in odgovornost, skrb za kupce,

Read More »

Različni profili – Petrol d.d.

Nudimo stabilno zaposlitev, možnosti stimulativnega nagrajevanja, dinamično delovno okolje, v katerem ekipe delujejo povezano, ter številne aktivnosti na področju izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja. Opis

Read More »
Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.