Search
Close this search box.

Operativni vodja izmene, jeklarski program (m/ž) – SIJ METAL RAVNE d.o.o.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: skrbi za optimalno delovanje proizvodnje v času vodenja svoje izmene z zagotavljanjem varnosti zaposlenih in materialnih dobrin, s spoštovanjem nacionalne zakonodaje, internih aktov in predpisov podjetja, ISO ter drugih standardov;

• skrbi za optimalno delovanje proizvodnje v času vodenja svoje izmene z zagotavljanjem varnosti zaposlenih in materialnih dobrin, s spoštovanjem nacionalne zakonodaje, internih aktov in predpisov podjetja, ISO ter drugih standardov;
• skrbi za implementacijo proizvodnega plana in proizvodne strategije;
• spremlja in kontrolira doseganja načrtovanih parametrov v proizvodnji na izmeni, izvaja merjenje proizvodnih kazalnikov in pravočasno ukrepa v primeru odstopanj;
• zagotavlja usklajenost med proizvodnimi in prodajnimi napovedmi glede količin in proizvodov z upoštevanjem navodil in urgenc prodaje, logistike, nadrejenih;
• zagotavlja obvladovanje proizvodnega informacijskega sistema, skrbi za pravočasni in natančni vnos podatkov, izpolnjevanje ustrezne dokumentacije;
• izvaja redni nadzor nad brezhibnim delovanjem agregatov in potekom dela skladno s proizvodnim planom. Skrbi za ustrezno raven zalog;
• skrbi za pravočasno zagotavljanje izvajanja vzdrževalnih del za namen maksimalnega delovanja proizvodnje; koordinira delo med proizvodnjo in vzdrževanjem na izmeni; sodeluje pri pripravi remontov, rekonstrukcij in odpravi večjih okvar;
• odreja ukrepe in koordinira aktivnosti ob pojavu napak in okvar kot tudi v primerih motenj oskrbe s surovinami, materiali, energenti;
• je neposredno odgovoren za izboljšavo proizvodnih procesov, kakovosti izdelkov in zagotavljanje optimalnih stroškov proizvodnje;
• zagotavlja usposabljanje zaposlenih glede na program usposabljanja ter sodeluje kot član izpitne komisije ter zagotavlja prisotnost na delu podrjenih, ustrezno razporejanje kadrov glede na usposobljenost kadrov in delovne discipline na izmeni;
• zagotavlja zahtevani nivo varnosti in zdravja pri delu
• v primeru izrednega dogodka opravlja funkcijo direktorja za obvladovanje izrednega dogodka do prihoda nadrejene osebe
• druge naloge po navodilu nadrejenega.

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Prodajalec m/ž – Bartog d.o.o. Trebnje

Zaradi širitve poslovanja iščemo prodajalca v Koroški Regiji. Pridružite se nam! Vas navdušuje svet avtomobilizma in motociklizma? Ste osredotočeni na dolgoročno zadovoljstvo strank in sodelavcev?

Read More »

Svetovalec za stranke – Ekosistem Plus d.o.o.

Plačilo 2.000€ + variabilna stimulacija na uspešno poslovanje, nagradna potovanja, prilagodljiv delovnik, dolgoročno sodelovanje in pripadnost stabilni nemški multinacionalki. Zaradi širitve podjetja možno hitro napredovanje

Read More »