Inženir VZD (m/ž) – SIJ METAL RAVNE d.o.o.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:priprava izobraževalnih programov, izvajanje usposabljanj ter preverjanje usposobljenosti na področju dela za zaposlene v družbi..

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• priprava izobraževalnih programov, izvajanje usposabljanj ter preverjanje usposobljenosti na področju dela za zaposlene v družbi;
• izdelava in posodabljanju Izjave o varnosti z oceno tveganja;
• izdelava pisnih sporazumov o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih deloviščih;
• izdelava navodil za varno delo;
• ocenjevanje pogojev dela;
• skrb za opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
• ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti, transportnih poti, stavb s predpisi iz zakona o varnosti in zdravju pri delu in tehničnimi predpisi ter predlaganje sprememb;
• svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
• sodelovanje pri izdelavi tehnološko organizacijskih navodil;
• ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno zakonodajo iz VZD in ostalo specifično določeno veljavno zakonodajo po sklepu poslovodstva;
• sodelovanje v komisijah (izpiti, obratovalna sposobnost naprav, investicijski elaborati, uporabna dovoljenja, inšpekcijski pregledi obratovanja in naprav);
• priprava poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti oziroma napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbe delavcev;
• raziskovanje in analiza vzrokov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in obolenj v zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov;
• sodelovanje z ekologi, medicino dela, s svetovalcem za kemikalije ter sodelovanje v strokovnih timih in z zunanjimi institucijami na področju dela;
• seznanitev zunanjih izvajalcev storitev s pravili hišnega reda ter zahtevami VZD ter VPP;
• vodenje in vzdrževanje zakonsko potrebnih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih;
• opravljanje drugih strokovnih del s področja VZD in VPP kot pooblaščenec glede na sklepe poslovodstva;
• opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Sistemski tehnik – Unistar LC d.o.o.

Od kandidata pričakujemo: V. stopnja tehnične izobrazbe, vsaj tri leta delovnih izkušenj.. Sistemski tehnik Opis dela • nameščanje in migracije maloprodajnih sistemov (blagajna, POS tiskalniki,

Read More »