Fullstack Developer – VEPRO AG Germany

Razvoj P2P komunikacijskega sistema za podjetja – s funkcijami, ki jih poznate iz ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP itd., vendar z veliko večjo funkcionalnostjo in z zagotovljeno zasebnostjo med komunikacijskimi partnerji Brez vohuna ali človeka v sredini, brez profiliranja uporabnikov, brez centraliziranega shranjevanja komunikacijskih podatkov – vsi so lokalni, mi samo posredujemo P2P komunikacijo.

Fullstack Developer – polni delovni čas. Več kot pet let delovnih izkušenj.

Opis projekta:

Razvoj P2P komunikacijskega sistema za podjetja – s funkcijami, ki jih poznate iz ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP itd., vendar z veliko večjo funkcionalnostjo in z zagotovljeno zasebnostjo med komunikacijskimi partnerji Brez vohuna ali človeka v sredini, brez profiliranja uporabnikov, brez centraliziranega shranjevanja komunikacijskih podatkov – vsi so lokalni, mi samo posredujemo P2P komunikacijo.
Končno poštena in zasebna komunikacija za vse!
Funkcije, ki bodo izvedene: komunikacija s sporočili, video-/avdio konference, koledar, izmenjava zdravstvenih podatkov, osebni zdravstveni zapisi in še 100 drugih stvari).
• Aplikacijo bomo najprej ponudili v petih jezikih za te operacijske sisteme: Windows, Mac OS, Linux, Android in IOS ter za uporabo z brskalniki Chrome, Firefox in Safari.
• Kot medplatformno aplikacijo razvijamo na sprednji strani z React (JS) in Javascriptom – za generiranje aplikacije uporabljamo Chromium skupaj z Elektronom in Capacitorjem (nekdanji Cordova). Razvoj nativnih aplikacij uporabljamo le za dostop do posebnih mobilnih funkcij
• Kot osrednji komunikacijski modul uporabljamo WebRTC
• Na strani zaledja uporabljamo PostgreSQL, Ruby on Rails, Elasticsearch, Redis in Cron.

Odgovorni boste za:

• razumevanje celotne kode izdelka na sprednji in zadnji strani ter sposobnost vzdrževanja in razširjanja funkcionalnosti te kode
• razvijanje novih modulov od začetka
• pregledovanje kode s strani drugih razvijalcev programske opreme v naši ekipi
• organiziranje testov programske opreme skupaj z osebami za zagotavljanje kakovosti
• določanje tehničnega in varnostnega okolja za učinkovit razvoj, uvajanje in testiranje programske opreme
• Ustvarjanje in nameščanje naših aplikacij

Kot član naše ekipe boste ponosni, da lahko dostavite izdelek, ki lahko naredi svet malo boljši!

Project description:

Developing a P2P enterprise communication system — with features you know from ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP etc. but much more functionality and with guaranteed privacy between communication partners No spy or man in the middle, no profiling of users, no centralized saving of any communication data — all are local, we only mediate the P2P communication.

Finally honest and private communication for everyone!

Functions which will be realized: message communication, video-/audio conferences, calendar, medical data exchange, personal health records and 100 things more).

• We are providing the app in 5 languages at first, for these operating systems: Windows, Mac OS, Linux, Android and IOS plus the usage with browsers Chrome, Firefox and Safari
• As a cross-platform application we develop at the front end with React (JS), and Javascript — for generating Apps, we use Chromium together with Elektron and Capacitor (former Cordova). We only use native app development for getting access to special mobile features
• As a core communication module, we are using WebRTC
• On the backend side, we are working with PostgreSQL, Ruby on Rails, Elasticsearch, Redis and Cron

You will be responsible for:

• understanding the entire product code in Front- and Backend and being able to maintain and extend functionalities of this code
• Developing new modules from scratch
• Code review from other software developers in our team
• Organize software tests together with QA persons
• Defining the technical and security environment for efficient software development, deployment and testing
• Creating and deploying our Apps

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Različni profili – Iskraemeco d.d.

Od novih sodelavcev pričakujemo strokovnost, zavzetost, sodelovanje in proaktivnost. Ključnega pomeni je, da z nami delijo naše vrednote: ljudje, zavzetost in odgovornost, skrb za kupce,

Read More »

Različni profili – Petrol d.d.

Nudimo stabilno zaposlitev, možnosti stimulativnega nagrajevanja, dinamično delovno okolje, v katerem ekipe delujejo povezano, ter številne aktivnosti na področju izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja. Opis

Read More »
Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.