Nadaljevanje pozitivnega sentimenta na delniških trgih

V zadnjem tednu dni smo bili zaradi pospešenega odpiranja ekonomij priča nadaljevanju pozitivnega sentimenta na globalnih delniških trgih. S krepkejšim odpiranjem evropskih ekonomij so v tem tednu na vrednosti največ pridobili evropski trgi, okrepil se je tudi evro. K rasti tečajev v tem tednu je prispevala tudi, vsaj začasna, »umiritev« trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, saj Ameriški predsednik Donald Trump v preteklem tednu ni napovedal nikakršnih ukrepov proti Kitajski, ki jo javno krivi za povzročitev globalne epidemiološke krize. Nemški, italijanski in francoski indeksi so samo v tem tednu na vrednosti pridobili 6, 7 in 5 odstotkov, medtem ko je domači borzni indeks SBITOP v zadnjem tednu dni pridobil 4 odstotke, kjer so največ pridobile delnice NLB (+7,8%), Petrola (+5,8%) ter delnice Zavarovalne skupine Sava (+5,1%). Po donosih so evropskim sledili azijski trgi, medtem je bilo nadaljevanje pozitivnega sentimenta zaznati tudi na ameriških trgih, kjer je indeks Dow Jones preračunano v evre zabeležil 1,5-odstotni donos. Tečaj EURUSD pa je v tem tednu pridobil 1,4 odstotka.

Kljub prihajajoči recesiji so globalni delniški trgi od svojega marčevskega dna v povprečju nazaj pridobili že več kot dve-tretjini vrednosti in sicer predvsem na račun zgodovinsko obsežnih ekspanzivnih politik centralnih bank po svetu. Vlade držav naj bi zagotavljale, da so na voljo poceni krediti ter drugi ukrepi podpore, ki ohranjajo delovna mesta, kljub temu se bo lahko zgodilo, da bodo oslabljene bilance podjetij upočasnjevale zaposlovanje po krizi. Na hitrost okrevanja bodo sicer vplivali mnogi dejavniki. Določene industrije se bodo znašle v slabši situaciji kot druge, kar bo na trgu dela lahko začasno povzročilo neujemanje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitve. Ob vsem tem smo v volilnem letu v ZDA in priča tveganjem, ki izhajajo iz trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, ZDA in EU, kakor tudi tveganjem, ki izhajajo iz fiskalnih težav Italije ter Brexita. Kljub temu pa z nadaljevanjem odpiranja gospodarstev in z ugodnimi politikami centralnih bank lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnih cenovnih pritiskov na delniške tečaje na globalnih trgih.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja