Močnejši padci tečajev na globalnih trgih

Včeraj smo bili priča močnejšim padcem tečajev na globalnih trgih zaradi bojazni pred morebitnim drugim epidemiološkim valom v ZDA. Včerajšnja razprodaja delniških naložbe je delno tudi posledica predhodne visoke rasti delniških tečajev. Ob tem pa ne smemo pozabiti da so krepke monetarne stimulacije centralnih bank po svetu so vlagateljem na delniških trgih ponudile veliko mero varnosti in s tem odločilno pripomogle, k temu da je ameriški borzni indeks NASDAQ v tem tednu dosegel svojo najvišjo zgodovinsko vrednost, medtem ko indeks S&P500, kljub negativnim učinkom globalne pandemije na gospodarstvo, v zadnjem letu dni beleži več kot 10-odstotni donos.

Z rahljanjem omejitev po svetu se tudi evropski delniški trgi  pobirajo od marčevskih padcev. Nemški DAX indeks je tako v zadnjem mesecu dni na vrednosti pridobil šest odstotkov, francoski indeks CAC pa celo 9. Ameriška centralna banka (FED) je svojo bilanco stanja od sredine februarja pa do danes povišala za tri četrtine in sicer iz štirih trilijonov dolarjev na več kot sedem trilijonov dolarjev. Z rahljanjem omejitev po svetu h rasti delniških tečajev prispeva tudi opazno povišanje števila novih manjših fizičnih vlagateljev.

Prebujati se je začel tudi domači delniški trg. Indeks Ljubljanske borze SBITOP je v zadnjem mesecu dni pridobil več kot 8 odstotkov, kjer so največ pridobile delnice NLB (+14%), Telekoma Slovenije (+12%), Krke (+11) in Cinkarne Celje (+8%). Letos imajo sicer najvišji donos delnice novomeškega farmacevta Krke (+14%), kateremu so se iz naslova Covid-19 pandemije prihodki še dodatno povišali. Kljub rasti tečajev na domačem trgu pa lahko še vedno trdimo, da ta ni precenjen, še posebej ne v primerjav s trgi v regiji. Kljub temu, da ima domači indeks v tem letu v regiji najboljši donos, razmerje med tržno in knjigovodsko ceno ostaja najnižje v regiji. To za domači indeks trenutno znaša 0,85 za avstrijski, madžarski, hrvaški in italijanski pa 0,93, 1,02, 0,94 in 1,03. Ob tem lahko omenimo, da so podjetja uvrščena v SBITOP indeksu med manj zadolženimi v regiji.

Z julijem pričakujemo postopen pritok polletnih poslovnih izidov podjetij, kjer na domačem trgu še naprej ostaja pozitiven sentiment predvsem novomeške Krke, medtem ko se ne globalnih trgih pričakuje dobre poslovne izide za polletje v tehnološkem in farmacevtskem sektorju. Ob vsem tem pa vlagatelji še veno ostajajo pozorni na morebitna tveganja povezana z letošnjimi volitvami v ZDA, brexitom in morebitnim drugim epidemiološkim valom.

 mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja