Makro podatki boljši od pričakovanj

Nedavni makroekonomski podatki kažejo na to, da so ekonomski temelji po svetu dovolj močni, da lahko omogočijo relativno hitro okrevanje svetovnih gospodarstev, vendar le, ko bo globalna epidemiološka slika pod nadzorom. Maloprodaja v ZDA je že povrnila dve tretjini preživetega padca, medtem ko se ta v Nemčiji že vrača na pred virusno raven.

Sedaj imamo že primere, kjer so vlade držav omejile nove izbruhe virusa brez tega, da bi vzpostavile vsesplošne in krepke omejitve ekonomskega življenja po celotni državi. Primer tega smo imeli v Nemčiji v Severnem Porenju in v Pekingu na Kitajskem, kjer je oblastem uspelo zajeziti nova žarišča brez občih zapiranj gospodarstev. Spopadanje z epidemiološko sliko se bo še naprej najverjetneje nekoliko razlikovalo od države do države. Če ne bo ponovnih hujših omejitev ekonomskega življenja, potem na kapitalskih trgih najverjetneje ne bo večjih korekcij, saj lahko pričakujemo, da bosta ponudba in povpraševanje rasla z roko v roki ob precedenčni globalni monetarni širitvi. V primeru zapiranj gospodarstev pa lahko spet pričakujemo povečanje volatilnosti na trgih, zato je dobro, da so vlagatelji pripravljeni tudi na ta scenarij. Potrebno se je zavedati, da je sedaj reakcija na virus tista, ki bolj vpliva na ekonomsko življenje, kakor pa virus sam.

Kljub morebitnemu povišanju volatilnosti v bližnji prihodnosti ne smemo pozabiti, da je FED v letošnjem letu svojo bilanco povišal že za 41 odstotkov in da bomo ob morebitnih  novih omejitvah ekonomskega življenja priča novim fiskalnim ukrepom. Hkrati lahko ekspanzionistične monetarne politike na zahodu zaradi demografskih razlogov pričakujemo tudi še dolgo po pandemiji, kar bo ugodno učinkovalo na gibanje delniških tečajev tudi na daljši rok.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja