V prvem dvomesečju več kot 8-odstotona rast domačega delniškega trga

Domači trg je v prvih dveh mesecih tega leta pridobil dobrih osem odstotkov, medtem ko je ameriški indeks S&P v tem obdobju pridobil nekaj več kot štiri odstotke. V prvih dveh mesecih leta smo na domačem delniškem trgu torej priča lepim rastem tečajev delnic marsikaterih domačih podjetij. Po rasti v tem obdobju izstopajo predvsem delnice Zavarovalne skupine Sava (Sava Re). Zanimivo je, da so te zgolj v prvih dveh mesecih leta pridobile kar 23 odstotkov, in to v času prepovedi izplačevanja dividend v finančnem sektorju in ob zatišju pomembnejših informacij o poslovanju podjetja, saj, sodeč po finančnem koledarju družbe, lahko prve (predhodne) informacije o poslovanju družbe pričakujemo šele 24. marca.

Medtem ko čakamo na nove informacije glede poslovanja Save Re, je to že storila največja domača zavarovalnica, Skupina Triglav, katere delnice so letos pridobile šest odstotkov. Ta je sicer v sredo objavila predhodno informacijo o poslovanju skupine za prejšnje leto. Skupina Triglav je lani šesto leto zapored dosegla premijsko rast, kjer se je obseg te povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov, medtem ko se je čisti dobiček skupine znižal za 12 odstotkov na 73,7 milijona evrov. Pri Skupini Triglav še sporočajo, da ko se bo poslovno okolje normaliziralo, bo Skupina nadaljevala svojo dividendno politik, ki bo ostala nespremenjena. Dividenda politika pri Triglavu je določena tako, da se 50 odstotkov konsolidiranega dobičke iz preteklega leta nameni za dividende. To pomeni, da si delničarji Skupine Triglav lahko ob izboljšanju pandemije obetajo tokrat zelo visoke dividende, če v poštev vzamemo dobičkonosnost Skupine Triglav in lansko neizplačilo dividend.

Z desetodstotnim donosom delnic v letošnjih prvih dveh mesecih se lahko pohvali Skupina NLB, ta je sicer po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička. Z več kot desetodstotnim donosom delnic v prvem dvomesečju se lahko pohvalita tudi Cinkarna Celje, ki je letos vstopila v elitno kotacijo Ljubljanske borze, in Petrol. Sicer pa delniški trgi letos glede na visoko likvidnost v globalnem finančnem sistemu, ležarine, pričakujoče povišanje inflacije, negativne obrestne mere in pričakovano visoko gospodarsko rast v letu 2021 na splošno ostajajo zelo zanimivi.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije