Novomeška Krka ponovno z odličnim poslovnim izidom

Novomeška Krka ima za seboj ponovno uspešno poslovno četrtletje. Največje slovensko farmacevtsko podjetje je v prvem četrtletju glede na enako obdobje lani čisti dobiček uspelo povišati za 21 odstotkov in sicer na 85,2 milijona EUR, medtem ko je prodajo, ki je znašala 462,9 milijona EUR, uspela zvišati za 22 odstotkov. Krka, kateri se je raven prihodkov krepkeje povišala tudi zaradi pandemije Covid-19, je že dalj časa v pozitivnem trendu poslovanja, kar je posledica uspešno implementirane strategije s strani podjetja, ki temelji na poudarku na kakovosti in na vertikalnem modelu poslovanja. Krepak padec rublja je v letošnjem prvem kvartalu negativno učinkoval na Krkin poslovni izid, saj približno 20 odstotkov Krkinih prihodkov izvira iz ruskega trga. Kljub temu je krepka rast prodaje na Krkinih prodajnih regijah po svetu več kot nadomestila finančno izgubo zaradi padca rublja. Od konca letošnjega prvega kvartala  je rubelj prestopil v pozitivni trend in je v zadnjem mesecu in pol napram evru pridobil že 10 odstotkov, kar bo ugodneje vplivalo na Krkino poslovanje na ruskem trgu v drugem letošnjem kvartalu. Krka bo 9. julija na skupščini delničarjev najverjetneje potrdila predlog za izplačilo dividende v višini 4,25 EUR, kar glede na trenutno raven cene delnice pomeni, da si  delničarji Krkinih delnic v letošnjem letu lahko obetajo več kot 5-odstnotni dividendi donosnos. Zaradi uspešnega poslovanja je posledično ugodno tudi gibanje Krkinih delnic. Te so letos na ceni pridobile 8 odstotkov in so tako edine delnice SBITOP indeksa, ki v letošnjem letu beležijo pozitivni donos. Kljub rasti Krkinih delnic te, v primerjavi s primerljivimi podjetji v tujini, ostajajo podcenjene. Krka ostaja praktično nezadolžena in je na koncu prvega kvartala na bilanci stanja imela 274,1 milijona EUR. Krka ostaja zelo zanimiva naložba za katero lahko v letošnjem letu pričakujemo nadaljevanje rasti.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja