10 julija, 2019

Računsko sodišče dravograjski občini izdalo negativno mnenje

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo poslovanje Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih navedli v revizijskem poročilu za leto 2016, v pomembnem neskladju s predpisi in usmeritvami.

Preberi »

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila